Jakob Kullberg

Jakob Kullberg

Jakob Kullberg

Fotograf
Camilla Winther
Jakob Kullberg är en av 13 artister som är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2021.

Motivering:

Jakob Kullberg (f. 1976) är berömd i Danmark och internationellt för sina uppföranden och uruppföranden av moderna cellokonserter och kammarmusik.

Han är hyllad för sitt varma och vackra ljud, sitt stora uttrycksregister och för sitt karakteristiska utforskande grepp om musiken. Ett grepp som bärs av stort inkännande, intuition och intelligens.

Kullberg har sedan 1999 haft ett tätt och speciellt samarbete med den danska tonsättaren Per Nørgård. Ett samarbete som för bägge har haft enormt stor betydelse för undersökning och utvidgning av cellons inneboende möjligheter i en gemensam komponeringsprocess. Det har resulterat i en lång rad verk komponerade av Nørgård för Kullberg, bland annat Nørgårds andra cellokonsert samt fjärde och femte solosonat. Samarbetet har även utmynnat i verk där Kullberg direkt har komponerat och improviserat egna cellokadenser. Detta hörs till exempel i Nocturnal Cadenza i Three Nocturnal Movements uruppförd med Bergen Filharmoniske Orkester 2015 och inspelad 2019.

Kullberg har likaså utvecklat det täta samarbetet mellan musiker och kompositör med en annan stor nordisk tonsättare: Kaija Saariaho. Kullberg har spelat in Saariahos båda cellokonserter. Senast hennes andra cellokonsert med BBC Philharmonic Orchestra, som utkommer 2021.

Andra av hans senaste samarbeten har resulterat i uruppförandet av Kasper Rofelts cellokonsert 2018 samt Niels Rønsholdts Country med Orkiestra Muzyki Nowej (Katowice) 2017, där cellosolisten hörs som både sjungande och improviserande artist. Country utkommer som CD 2021.

Jakob Kullberg är en enastående musiker, som med sin nyfikenhet och sitt mod konstant undersöker och tänjer gränserna i förhållande till instrumentet, i förhållande till sig själv och i förhållande till rollerna som kompositör/musiker. 
Likaså blandar han gärna genrer i konstellationer med till exempel experimenterande improvisationsmusik eller sångformer.

Med Kullbergs egna ord: det handlar om frihet och nyfikenhet och om att kasta sig ut.