Peter Uhrbrand

Peter Uhrbrand
Fotograf
Thisted Dagblad
Peter Uhrbrand är en av de 13 nominerade till Nordiska rådets musikpris 2023.

Motivering

Spelmannen Peter Uhrbrand är med sin djupt seriösa hållning till traditionen, sin öppenhet, ödmjukhet, nyfikenhet, outtröttliga lekfullhet och ovärderliga historiska insikt en av Nordens väsentligaste bärare och utvecklare av musiktradition. Han har sedan 1970-talet förmedlat en av Nordens starkaste och mest levande traditioner: den unika och genom flera århundraden obrutna musiktradition i Sønderho på Fanø. Med sin kännedom om och respekt för det förflutna bär han traditionen in i framtiden. Uppmärksam på – och kunnig i – musikens historiska förutsättningar är han ett språkrör för de många generationer före honom, som har överfört sina traditioner. Som vittne till kulturens utveckling tolkar han arvet personligt och djärvt. Hjärtespelet, som Peters gamle mästare kallade musiken, bärs således vidare med Peter Uhrbrand som garant för respektfull förmedling. Som musiker, människa och inspiratör har han genom flera generationer inspirerat och uppmuntrat till vidareutveckling av den nordiska folkmusiken överlag. Han förmår som få med sitt öppna konstnärliga sinne att före musiken från Fanø långt över folkmusikens genregränser och låta den möta och berika andra musikgenrer, konstarter och kulturer utan att någonsin ge avkall på traditionen.