Peter Uhrbrand

Peter Uhrbrand
Fotograf
Thisted Dagblad
Peter Uhrbrand er en av de 13 nominerte til Nordisk råds musikkpris 2023.

Motivering

Spillemannen Peter Uhrbrand er med sin dypt seriøse tilnærming til tradisjonen, sin åpenhet, ydmykhet, nysgjerrighet, utrettelige lekelyst og uvurderlige historiske innsikt en av Nordens vesentligste tradisjonsbærere og -utviklere. Han har siden 70-tallet formidlet en av Nordens sterkeste og mest levende musikktradisjoner: den unike og gjennom flere århundrer ubrutte musikktradisjonen i Sønderho på Fanø. Med sin kjennskap til og respekt for fortiden bærer han tradisjonen inn i framtiden. Oppmerksom på – og bevisst om – musikkens historiske forutsetninger er han et talerør for de mange generasjonene før ham som har overlevert sine tradisjoner. Som vitne til kulturens utvikling fortolker han arven personlig og uten frykt. Hjertespill, som Peters gamle mester kalte musikken, blir dermed båret videre med Peter Uhrbrand som garantist for respektfull videreføring. Som musiker, menneske og inspirator har han gjennom flere generasjoner inspirert og oppmuntret til videreutvikling av den nordiske folkemusikken i overordnet forstand. Med sitt åpne kunstneriske sinn greier han som få andre å bringe musikken fra Fanø langt ut over folkemusikkens sjangergrenser og la den møte og berike andre musikksjangre, kunstarter og kulturer uten på noe tidspunkt å gi tradisjonen på båten.