Vinnare av Nordiska rådets miljöpris 2019

Greta Thurnberg
Fotograf
Vincent Isore/Scanpix
Nordiska rådets miljöpris 2019 går till Greta Thunberg från Sverige.

Greta Thunberg mottar priset för att ha väckt liv i klimat- och miljödebatten vid ett kritiskt ögonblick i världshistorien och inspirerat miljontals människor världen över att kräva kraftfulla åtgärder från våra politiker.

Juryns motivering

Nordiska rådets miljöpris år 2019 går till Greta Thunberg för att ha väckt liv i klimat- och miljödebatten vid ett kritiskt ögonblick i världshistorien och inspirerat miljontals människor världen över att kräva kraftfulla åtgärder från våra politiker.

Greta har sedan sin första skolstrejk inte bara skapat en global klimatrörelse, utan även utmanat våra konsumtionsmönster och poängterat behovet av politiska åtgärder som minskar förbrukningen av fossilbränsleintensiva och resurskrävande varor och tjänster. Hon har genom sin egen personliga och konkreta vägledning gjort allt fler medvetna på ett sätt som av allt att döma redan börjat påverka vår konsumtion och våra resvanor, helt i linje med FN:s hållbarhetsmål nummer 12: "Hållbar konsumtion och produktion”, vilket också är temat för Nordiska rådets miljöpris detta år.

Greta har som ingen annan på kort tid lyckats öka medvetenheten om klimat- och miljöfrågor i de nordiska länderna och resten av världen. Hon har envist och övertygande uppmanat världen att lyssna på forskningen och agera utifrån fakta. Hennes påverkan har blivit så omfattande att det nu talas om en global ”Greta Thunberg-effekt”.

Greta når fram till världens ledare och beslutsfattare och lyckas engagera barn och ungdomar i de nordiska länderna, i Europa och i flera andra världsdelar. Genom att uppmana politiker att inte bara prata nya gröna jobb utan istället ta klimat- och miljökrisen på verkligt allvar bidrar hon till en mer balanserad politisk debatt.

När hon får mothugg och vuxna säger att det inte är någon idé att engagera sig, att det redan är kört, konstaterar hon: ”…du är aldrig för liten för att göra stor skillnad”.  Och det har hon verkligen bevisat.