Vinner av Nordisk råds miljøpris 2019

Greta Thurnberg
Fotograf
Vincent Isore/Scanpix
Nordisk råds miljøpris 2019 går til Greta Thunberg fra Sverige.

Greta Thunberg mottar prisen for å ha vekt liv i klima- og miljødebatten på et kritisk øyeblikk i verdenshistorien og inspirert millioner av mennesker verden over til å kreve kraftfulle tiltak fra politikerne våre.

Juryens begrunnelse

Nordisk råds miljøpris 2109 går til Greta Thunberg for å ha vekt liv i klima- og miljødebatten på et kritisk øyeblikk i verdenshistorien og inspirert millioner av mennesker verden over til å kreve kraftfulle tiltak fra politikerne våre.

Greta har siden sin første skolestreik ikke bare skapt en global klimabevegelse. Hun har også utfordret vårt forbruksmønster og poengterer behovet for politiske tiltak som reduserer forbruket av fossilintensive og ressurskrevende varer og tjenester. Hun har med sin egen personlige og konkrete veiledning gjort stadig flere bevisste, på en måte som etter alt å dømme allerede har begynt å påvirke forbruket og reisevanene våre, helt i tråd med FNs bærekraftmål nummer 12: “Bærekraftig forbruk og produksjon”, som også er temaet for Nordisk råds miljøpris i år.

Greta har som ingen annen på kort tid greid å øke bevisstheten om klima- og miljøspørsmål i de nordiske landene og resten av verden. Insisterende og overbevisende har hun oppfordret verden til å lytte på forskningen og handle ut fra fakta. Hennes påvirkning har blitt så omfattende at det nå snakkes om en global “Greta Thunberg-effekt”.

Greta når fram til verdens ledere og beslutningstakere og lykkes med å engasjere barn og unge i de nordiske landene, i Europa og flere andre verdensdeler. Ved å oppfordre politikere til å ikke bare snakke om nye grønne jobber, men i stedet ta klima- og miljøkrisen på virkelig alvor, bidrar hun til en mer balansert politisk debatt.

Når hun møter motbør og voksne sier at det ikke er noe poeng i å engasjere seg, at løpet allerede er kjørt, konstaterer hun: “... du er aldri for liten til å gjøre en stor forskjell”.  Og det har hun virkelig bevist.