Sveriges formannskap 2024

Det svenske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2024 ønsker å gjøre Norden tryggere, grønnere og friere, og bidra til at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region.