0–24 – sektorsövergripande samverkan kring utsatta barn och unga

23.05.19 | Projekt
Teacher and pupils in classroom
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordiska ministerrådet har tagit initiativet till ett treårigt projekt om sektorsövergripande samverkan kring utsatta barn och unga mellan 0 och 24 år. Projektet ska främja erfarenhetsutbyte och lärande om hur olika förvaltningsnivåer och sektorer bäst kan ordna sina insatser. Hur utvecklar man ett samordnat, heltäckande och relevant tjänsteutbud för utsatta barn, unga och deras familjer?

Information

Datum
23.05.2019 - 20.12.2020