0-24 – Tverrsektoriell samhandling om utsatte barn og unge

23.05.19 | Prosjekt
Teacher and pupils in classroom
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordisk ministerråd har tatt initiativ til et tre-årig prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Prosjektet skal bidra til erfaringsdeling og læring om hvordan ulike forvaltningsnivåer og sektorer best kan innrett sin innsats. Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier?

Informasjon

Dato
23.05.2019 - 20.12.2020