Utdanningsstøtte i Grønland

Young people in Nuuk
Fotograf
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Her kan du lese om mulighetene for utdanningsstøtte samt hvor du kan henvende deg for å få mer informasjon.

For å motta utdanningsstøtte i Grønland må du oppfylle en rekke betingelser. Du må:

  • være dansk statsborger
  • være studieaktiv på en godkjent utdanning
  • ha fast bolig i Grønland

Du kan ikke motta andre offentlige ytelser eller utdanningslønn mens du får utdanningsstøtte.

Det er ikke rabatt på offentlig transport for studenter i Grønland. Til gjengjeld har du mulighet for å søke om gratisreiser og støtte til godstransport. På Sullissivik (borgerservice) kan du lese mer om mulighetene.

Studieforberedende utdanninger – GUX

Går du på en studieforberedende utdanning og oppfyller kravene, kan du få utdanningsstøtte. Den utbetales som et månedlig stipend, og størrelsen på beløpet avgjøres av om du er over eller under 18 år.

Er du under 18 år og bor på studentbolig, er kost og losji gratis. Hvis du bor på en studentbolig uten bespisning, mottar du i stedet et månedlig kostbidrag.

Yrkesutdanninger – EUD

Som elev på en yrkesutdanning får du som regel lærlinglønn fra praksisstedet. Du kan ikke få utdanningsstøtte mens du får lærlinglønn.

Lærlinglønnen din bestemmes av overenskomstavtaler mellom bedrifter og fagforeninger i Grønland. I tillegg gir Selvstyret et tilskudd til praksisplassen.

Høyere utdanninger

Som student på en høyere utdanning kan du motta utdanningsstøtte hvis du oppfyller kravene.

Utdanningsstøtte på høyere utdanninger deles ut etter et klippekortsystem der den enkelte student har et antall klipp til rådighet til høyere studier. Hver student har 82 klipp, det vil si 82 måneders utdanningsstøtte.

I tillegg til utdanningsstøtten utbetales det automatisk et boktilskudd ved hver semesterstart.

Studielån

Er du student på en høyere utdanning i Grønland, kan du søke om studielån fra Selvstyret som supplement til utdanningsstøtten. Det finnes to typer lån:

  • Semesterlån, som kan tas opp hvert halve år i forbindelse med semesterstart
  • Engangslån, som kan tas opp én gang i løpet av utdanningen.

Barnetillegg under utdanning

Er du student med ett eller flere barn under 18 år, kan du søke om ekstra økonomisk støtte så du kan forsørge barnet ditt mens du studerer. Barnetillegget utbetales sammen med utdanningsstøtten hver måned.

For å motta barnetillegg må du ha forsørgelsesplikten for barnet eller adoptivbarnet ditt samt være studieaktiv med utdanningsstøtte. Hvis du velger å ikke motta utdanningsstøtte, kan du heller ikke få barnetillegg.

Du kan søke om barnetillegget på Sullissivik.

Hvis du er nordisk statsborger og skal studere i Grønland

Hvis du er nordisk statsborger eller på annen måte ikke oppfyller kravene for utdanningsstøtte, har du mulighet for å søke dispensasjon. Det kan for eksempel være hvis du kan dokumentere at du har særskilt tilknytning til Grønland.

Det er ikke krav om at du må ha arbeidet i Grønland før du kan få utdanningsstøtte.

Fond og legater

Som student kan du søke støtte hos flere fond som tilbyr legater eller støtte til reiser, bokkjøp og annet.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.