Rätten till vårdtjänster i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Här kan du läsa om din rätt till hälso- och sjukvård i Finland när du bor eller arbetar i Finland. Du kan också läsa om rätten till vård när du vistas tillfälligt i Finland eller söker vård i ett annat nordiskt land. Reglerna gäller även Åland.

Om du bor eller arbetar i Finland har du rätt till hälso- och sjukvård. Även om du vistas tillfälligt i Finland har du rätt till vissa vårdtjänster. Dessutom har du rätt att från Finland söka vård i ett annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land söka vård i Finland.

Om du blir sjuk när du bor eller arbetar i Finland

Om du är folkbokförd i Finland har du normalt rätt till offentlig hälso- och sjukvård på vårdcentral (hälsostation) eller sjukhus i din hemkommun. Du kan också vända dig till en privatläkare. Om du är anställd är det ofta arbetsgivaren som ansvarar för din hälso- och sjukvård. Om du studerar vid universitet eller högskola kan du vända dig till Studenthälsan.

Om du blir sjuk när du vistas tillfälligt i Finland

FPA-kortet och det europeiska sjukförsäkringskortet

FPA-kortet är ett bevis på att du har rätt till sjukförsäkringsförmåner i Finland. Du behöver kortet för att få sjukförsäkringsersättningen direkt på apotek och hos privatläkare. 

Du kan ansöka om Folkpensionsanstaltens (FPA) förmåner och FPA-kortet på FPA:s e-tjänst. Om du inte tidigare har ansökt om förmåner eller ett FPA-kort och har flyttat till Finland ska du förutom en ansökan om förmåns- eller FPA-kort anmäla flytt till Finland. Du får ett skriftligt beslut om den förmån du ansöker om. Om din flytt till Finland anses vara permanent skickas ett FPA-kort till dig.

Om du är sjukförsäkrad i Finland har du rätt till det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card, EHIC) som utfärdas av FPA. Med kortet kan du få medicinskt nödvändig vård när du reser eller vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Ersättning för kostnader

När du visar upp ditt FPA-kort får du i regel sjukförsäkringsersättningen direkt avdragen för läkemedel och läkararvoden. Om du inte får direktersättning kan du ansöka om den hos FPA inom sex månader. Du ansöker om ersättning med ett ansökningsformulär. Du kan få ersättning till exempel för vissa läkemedel, en del av privatläkararvodena samt för resor till läkare, vårdcentral, sjukhus eller privatläkare.

Sjömän och gränsarbetare som bor i Finland har rätt till hälso- och sjukvård både i landet de arbetar i och landet de bor i. Vårdkostnaderna betalas av landet där sjömannen eller gränsarbetaren är sjukförsäkrad. Sjömän och gränsarbetare kan begära ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland hos FPA.

Om du blir sjuk när du vistas tillfälligt i Finland

Om du är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land och plötsligt blir sjuk medan du är i Finland har du rätt att få behandling för din sjukdom. Du som är sjukförsäkrad i ett annat nordiskt land bör få vård genom att visa upp pass eller officiell id-handling och ange din permanenta adress i ett annat nordiskt land. Alternativt kan du visa upp det europeiska sjukförsäkringskortet.

Att söka vård i ett annat nordiskt land

Du kan söka vård i ett annat nordiskt land, antingen med förhandstillstånd eller utan. Om du inte har ett förhandstillstånd kan du ofta ansöka om ersättning efteråt från sjukförsäkringsmyndigheten i ditt bosättningsland.

Om du bor i Finland och vill söka vård i ett annat nordiskt land

Om du bor i Finland och vill söka vård i ett annat nordiskt land kan du ansöka om förhandstillstånd hos FPA eller söka ersättning efteråt.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.