Upphovsrätt och användning av bilder

Om inget annat anges är återgivning tillåten med angivande av källan.

De allra flesta bilder på norden.org kan användas fritt under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org). Når det gäller upphovsrätt, se de enskilda bilderna.

[Bilder från Norden]