Språkpolicy

Så fungerar språkval och språkversioner på norden.org. Norden.org finns på sex språk, men det är inte allt innehåll som översätts till alla språk.

Det allra mesta av innehållet är tillgängligt på minst ett av de skandinaviska språken (danska, norska eller svenska) och mycket översätts till finska, isländska och engelska. Det kan också förekomma att innehåll endast finns på ett av de icke-skandinaviska språken.

Som användare av norden.org kan du välja det språk du föredrar med hjälp av språkmenyn överst till vänster på sidan. Innehåll som inte är översatt till ditt valda språk döljs inte för dig, utan visas istället på ett annat språk. Vilket språk det visas på beror både på vilket språk du har valt och vilket/vilka språk innehållet finns på:

 

Svenska (valt språk): Norska (alternativ 1), Danska (alternativ 2), Engelska (alternativ 3)  

Danska (valt språk): Norska (alternativ 1), Svenska (alternativ 2), Engelska (alternativ 3)

Norska (valt språk): Danska (alternativ 1), Svenska (alternativ 2), Engelska (alternativ 3)

Finska (valt språk): Svenska (alternativ 1), Engelska (alternativ 2), Norska (alternativ 3), Danska (alternativ 4)

Isländska (valt språk): Danska (alternativ 1), Engelska (alternativ 2), Norska (alternativ 3), Svenska (alternativ 4) 

Engelska (valt språk): Svenska (alternativ 1), Danska (alternativ 2), Norska (alternativ 3) 

Kontakt