Gränshinderrådet lyfter skattefrågor och yrkesexamina under 2022

10.02.22 | Nyhet
Vibeke Hammer Madsen är ordförande för Gränshinderrådet under 2022.

Vibeke Hammer Madsen

Fotograf
Matts Lindqvist / Norden.org

Vibeke Hammer Madsen (i mitten t.h.) är ordförande för Gränshinderrådet under 2022.

Arbetet med digitalisering, skattefrågor och ömsesidigt godkännande av nordiska yrkesexamina hör till de viktigaste uppgifterna för Gränshinderrådet i år. Och att ta itu med följderna av pandemin. Det säger Vibeke Hammer Madsen, ny ordförande för Gränshinderrådet.

Pandemin har gett Gränshinderrådet en hel del extra jobb de senaste två åren. Och än är det inte över, påpekar Vibeke Hammer Madsen. I år är det hon som leder Gränshinderrådet, vars uppgift är att främja den fria rörligheten för både invånare och företag inom Norden.

- Vi är fortsatt i en pandemi som har ställt oss inför nya utmaningar när det gäller mobilitet i Norden. En del av de utmaningarna kan beskrivas som gränshinder. Vår uppgift och plikt är rätt och slätt att följa upp på dem och se vad vi kan göra för att vara bättre rustade nästa gång, säger Vibeke Hammer Madsen.

Fokus på övergripande teman

Men det är långt ifrån bara pandemin som sysselsätter Gränshinderrådet i år. Från tidigare finns en hel del olösta gränshinder kvar. Dessutom fokuserar Gränshinderrådet starkt på några övergripande teman, det vill säga större helheter som ger problem för den fria rörligheten.

Vibeke Hammer Madsen räknar upp tre stora teman där man ska kraftsamla under 2022, digitalisering, godkännande av varandras yrkesexamina i de nordiska länderna och skattefrågor. Särskilt skattefrågan har aktualiserats under pandemin, där påtvingat hemmajobb plötsligt har ställt gränspendlare inför frågan i vilket land man ska beskattas.

- Jag säger inte att vi ska förnya alla skatteavtal mellan länderna i Norden, men vi måste kunna ta oss an de utmaningar vi ser att finns inbyggda i gamla skatteavtal, som till exempel när det gäller hemmakontor för gränspendlare. Det här kom tydligt fram under pandemin och de problemen kommer vi ju att ha också framöver, när kombinationen hemmakontor och fysisk arbetsplats blir allt vanligare.

Satsar starkt på samarbete

Vibeke Hammer Madsen betonar att det allra viktigaste i Gränshinderrådets arbete är att försöka uppnå den nordiska visionen, det vill säga bidra till att göra Norden till väldens mest hållbara och integrerade region 2030. Det vill hon nå via att stärka samarbetet kring gränshinder.

Hon vill ha med alla aktörer som jobbar med de här frågorna, bland annat informationstjänsten Info Norden, de gränsregionala informationstjänsterna, alla sektorer och institutioner i Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet samt Ungdomens Nordiska Råd.

När det gäller konkreta resultat under 2022 är Vibeke Hammer Madsen försiktigt optimistisk.

- Vi kan ju inte kan lösa alla hinder, men jag hoppas att vi i början av 2023 kan se resultat på de tre övergripande teman. Särskilt när det gäller yrkesutbildning och godkännande av yrkesexamen på tvärs av länderna hoppas jag att vi kommer långt, för där verkar det inte handla om helt olösliga problem. Vi behöver bara lite välvilja. Och några av de gränshinder som vi har registrerade i dag kommer vi att kunna lösa under året.

Näringslivet lyfts fram

Med Hammer Madsen vid rodret blir det mer fokus på företag. Hon är en känd profil i det norska näringslivet, bland annat efter mångårig vd för arbetsgivarorganisationen Virke, och den rollen följer med också i hennes arbete i Gränshinderrådet.

- Vi talar mycket om våra invånare och deras utmaningar när de ska korsa gränser. Jag vill i den fortsatta uppföljningen av till exempel de problem som pandemin ställde till med också se vad Gränshinderrådet kan göra för företagen och deras utmaningar.

Och hon ser gärna att saker och ting går lite snabbare under 2022.

- Som näringslivsperson är jag ju ganska rastlös. På den punkten blir jag utmanad på i arbetet med Gränshinderrådet. I det politiska tar ju saker ofta väldigt lång tid, säger Vibeke Hammer Madsen.

- Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att arbeta för den fria rörligheten inom Norden för både enskilda invånare och företag.

- Gränshinderrådet har från och med i år fått ett stärkt mandat, som bland annat innebär att man agera snabbare och mer resolut i kristider om den fria rörligheten kommer under press.

- Gränshinderrådet inleder traditionellt sitt verksamhetsår med en kickoff. Årets kickoff var digital och hölls den 9 februari.