Massivt intresse och mycket debatt när de nya näringsrekommendationerna lanserades

23.06.23 | Nyhet
High-level panel launch NNR2023
Fotograf
Golli/norden.org

Högnivåpanel vid lanseringen av de Nordiska näringsrekommendationerna 2023 i Reykjavik 

Lanseringen av de Nordiska näringsrekommendationerna 2023 har skapat debatt och uppmärksamhet i media, både i de nordiska länderna och internationellt. Det är framförallt rekommendationerna om en maximal köttkonsumtion på 350 gram per vecka och intag av alkohol som skapar rubriker.

Lanseringen av NNR2023 uppmärksammades av de största nyhetsmedierna i alla nordiska länder med rubriker som “Nordiska köttexperter vill minska köttintaget dramatiskt – en tredjedel ska bort” och “Nya råd: Ät ännu mindre kött och undvik alkohol”. 

Redan det första dygnet efter publicering laddades den nya rapporten ner 18 000 gånger. 

De stramare rekommendationerna kring köttkonsumtion diskuteras fortfarande intensivt, bland annat i relation ländernas jordbrukspolitik och självförsörjningsgrad.  
 

- Vi presenterar vetenskap och evidens för omställningen för Nordens vision. Det andra är nationell politik, kommenterar Karen Ellemann, Generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet som beställt och finansierat rapporten som behandlar vår livsmedelskonsumtion. 

Mat driver den gröna omställningen

Under lanseringseventet diskuterade flera nordiska och internationella experter hur vi ska kunna skapa förutsättningar för hållbara och hälsosamma kostvanor i linje med Agenda 2030 och vad som krävs för att implementera de nya rekommendationerna i länderna. 

Stefanos Fotiou, från FAO lyfte vikten av gemensamma strategier för hållbar och hälsosam mat. I nuvarande tempo kommer det inte vara möjligt att nå något av de Globala målen.  

- Livsmedelssystemen kan användas som ett viktigt verktyg för den gröna omställningen. En transformation av våra livsmedelssystem har en stor potential för att minska utsläppen, men också för social rättvisa och välfärd, säger Stefanos Fotiou, FAO. 
 

Klimat- och biodiversitetskrisen väntar inte

De Nordiska näringsrekommendationerna 2023, som bygger på den bästa tillgängliga vetenskapen om matkonsumtion, hälsa och miljö välkomnas av WWF.  

- Att ändra våra dieter är den insats som enskilt har störst potential för att minska våra utsläpp, säger Joao Campari from WWF som efterlyser handling från länderna. 

- Vi måste komma ihåg att detta är en fråga om tid; klimat- och biodiversitetskriserna väntar inte. Om vi inte ställer om tillräckligt snabbt eller försenar omställningen ytterligare kommer det med en stor kostnad, fortsätter han.  

Förväntan att länderna följer rekommendationerna

Dagen efter lanseringen presenterades NNR2023 för de nordiska ministrarna med ansvar för jordbruk och livsmedelspolitik.  Professor Rune Blomhoff som är projektledare för den nya upplagan NNR uppmanade ministrarna att lyssna på de vetenskapliga råden. 

- Vi förväntar oss att alla de nordiska länderna följer NNR2023-ramverket och definierar ambitiösa kvantitativa rekommendationer för miljön och klimatet, säger Rune Blomhoff.  

Även Islands minister för livsmedel, jordbruk och fiske lyfte vikten av att ta modiga beslut för framtida generationer. 

- NNR2023 bör fungera som en stark uppmaning till handling. Våra traditionella industrier måste anta utmaningen att möta förväntningarna från nästa generations konsumenter, som prioriterar matens miljöpåverkan. Vi kan vara modiga och det måste vi vara”, säger Svandís Svavarsdóttir, Islands minister för livsmedel, jordbruk och fiske. 

Fakta/Nordiska näringsrekommendationerna 2023, NNR2023  

 • För nio näringsämnen har det rekommenderade intaget eller referensvärden ändrats väsenligt jämfört med den förra utgåvan: vitamin E, vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin C, tiamin, calcium, zink og selen. 
 • Baljväxter: Större konsumtion rekommenderas, främst på grund av miljöaspekter. 
 • Alkohol: Eftersom ingen säker gräns för alkoholkonsumtion kan ges, är rekommendationen i NNR2023 att alla ska undvika att dricka alkohol. Vid konsumtion av alkohol ska intaget vara lågt. Denna rekommendation gäller även för ammande kvinnor. En mer restriktiv rekommendation (total abstinens) gäller för barn, ungdomar och gravida kvinnor.   
 • Spannmål: Ökat intag av fullkorn stöttas av både inverkan på hälsan och miljöpåverkan. Det rekommenderas att man äter minst 90 g/dag av fullkorn. 
 • Grönsaker, frukt och bär:  Det rekommenderas 500-800 gram eller mer per dag av olika grönsaker, frukt och bär, totalt  
 • Fisk: Ökat intag av fisk från hållbart förvaltade bestånd stöttas av både inverkan på hälsan och miljöpåverkan. Det rekommenderas att konsumera 300-450 g/vecka, varav minst 200 g/vecka fet fisk.  
 • Rött kött: Av hälsoskäl rekommenderas att konsumtionen av rött kött inte överskrider 350 g/vecka. Mängden processat rött kött bör vara så låg som möjligt. Av miljöskäl borde konsumtionen av rött kött vara avsevärt lägre än 350 gram. 
 •  Nordiska näringsrekommendationerna utgör den vetenskapliga grunden för nationella näringsrekommendationer och livsmedelsbaserade kostråd i de nordiska och baltiska länderna.  
 •  Det internationella samarbetet mellan länderna har resulterat i fem tidigare upplagor av NNR, den första publicerades 1980. 
 • Den senaste versionen, från 2012, har laddats ner drygt 300 000 gånger av beslutsfattare, forskare och studenter över hela världen. 
   

NNR2023 på Almedalsveckan:
Debatten om de nya näringsrekommenadationerna fortsätter på Almedalen den 28 juni.