Norden skall bli bäst i världen på 5G, säger statsministrarna

23.05.18 | Nyhet
Statsministrarna förevisas framtidens 5G-teknik
Photographer
Mary Gestrin
Norden skall vara i världstoppen när femte generationens trådlösa nätverk (5G) utvecklas och implementeras, säger de nordiska statsministrarna i en deklaration efter mötet i Örnsköldsvik på onsdag. Nordiska ministerrådet fick i uppdrag att koordinera arbetet med en gemensam plan för att uppnå det här målet.

Ambitionsnivån för det effektiviserade samarbetet är hög, och statsministrarna förbinder sig att skapa de politiska och samhälleliga förutsättningar som krävs för en parallell implementering av 5G i hela Norden.

Man räknar med att 5G kan skapa nya lösningar och möjligheter bland annat på transport-, välfärds-, miljö-, lantbruks- och energisektorerna. Näringslivet och industrin har också mycket att vinna på effektiv användning av 5G, bland annat genom ökad automation, distansstyrning och robotisering.

- 5G kommer att revolutionera vårt dagliga liv, säger Sverige statsminister Stefan Löfven, som var värd för statsministrarnas möte.

Ministrarna betonar enstämmigt både betydelsen av att agera snabbt och brett, och vikten av samarbete.
- Det nordiska samarbetet är helt avgörande för att vi skall nå våra mål gällande utveckling och implementering av 5G, säger Islands Katrín Jakobsdóttir, som också speciellt betonade de potentiella positiva klimateffekterna av den nya teknologin. 

Statsministrarna har redan tidigare sagt att de vill att Norden skall vara världens mest integrerade region, och satsningen på 5G är ett naturligt led i den strävan.   

Projektet blir ett samarbete mellan Nordiska ministerrådet för digitalisering och de nationella regeringarna och digitaliseringsmyndigheterna, samt näringslivets representanter.