Nordiska rådet inleder formellt samarbete med EU-parlamentet

27.04.21 | Nyhet
EU og Norden
Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Nordiska rådet har inlett formella relationer med EU-parlamentet. Ett första digitalt kickoffmöte har nyligen hållits, där parterna kom överens om ramarna för samarbetet. Framöver ska Nordiska rådet och EU-parlamentet mötas formellt en gång per år.

Nordiska rådet har redan i dag informella och goda relationer med EU-parlamentet, men när samarbetet nu formaliseras stärks det ytterligare. Samarbetet kommer att följa samma praxis som EU-parlamentet redan har med Island och Norge samt med Västnordiska rådet, som från tidigare har formella interparlamentariska relationer med EU-parlamentet.

- Det är ett mycket viktigt steg vi nu har tagit genom att upprätta en formell årlig dialog med EU-parlamentet. Ett närmare samarbete med EU är en av prioriteringarna i Nordiska rådets internationella strategi och det är glädjande att vi nu har tagit ett konkret steg framåt. Det som sker i EU har stor relevans för hela Norden, även om alla våra länder inte är med i EU, så ett närmare samarbete är enbart positivt, säger Bertel Haarder, Nordiska rådets president under 2021.

Flera frågor på bordet

Ämnen som kan komma att tas upp på de årliga mötena är bland annat Arktis, konferensen om EU:s framtid, EU:s så kallade gröna giv om klimatet samt desinformation och cybersäkerhet. Även andra aktuella ämnen kan komma i fråga beroende på aktuella händelser, likt covidpandemin.

Ända sedan 2017, då Nordiska rådet inrättade ett kontor i Bryssel, har strävan varit att fördjupa samarbetet med EU. År 2019 beslutade rådets presidium söka formella interparlamentariska relationer med EU-parlamentet. I april 2020 sändes en begäran in och den godkändes i maj samma år.

Det är EU-parlamentets delegation med ansvar för EES-samarbetet (DEEA) som blir Nordiska rådets motpart i samarbetet. I mötet med EU-parlamentet deltog Bertel Haarder, vicepresident Annette Lind samt Nordiska rådets EU-rapportörer Oddný Hardardóttir och Linda Modig.

Presidiet mötte nordiska EU-utskott

Nordiska rådet har också haft ett annat EU-relaterat möte nyligen. På måndagen möttes presidiet och de nordiska parlamentens utskott med ansvar för EU-frågor och utrikesärenden. Det digitala mötet var en fortsättning på ett tidigare möte i Helsingfors 2019.

På mötet behandlades bland annat det nordiska parlamentariska samarbetet om EU-frågor, inklusive behovet av ett starkare samarbete efter Brexit, nordiska inspel till Konferensen om Europas framtid, hälso- och vaccinsamordning, ojämlikhet och sociala utmaningar som följd av pandemin samt EU:s arktiska politik. Hur samarbetet mellan EU-utskotten och Nordiska rådet kan stärkas blev också diskuterat.

Contact information