Nordiskt utskott: Det ska vara lätt för konsumenten välja hållbart

14.09.18 | Nyhet
Nordiska rådets hållbarhetsutskott möttes i Nuuk 12-13 september 2018
Fotograf
norden.org/Matts Lindqvist
Medborgarna i Norden förbrukar nästan tre jordklot för att täcka sin årliga konsumtion. Nu vill Nordiska rådets hållbarhetsutskott se en sundare konsumtion, bland annat genom och att göra det enkelt för konsumenterna att välja hållbart.

Utskottet för ett hållbart Norden sammanträdde i Nuuk på Grönland den 12-13 september och mötesplatsen satte extra prägel på mötet. På Grönland och i övriga Arktis är följderna av den globala uppvärmningen mer påtagliga än på många andra ställen, ett faktum som utskottsmedlemmarna fick uppleva på närhåll i Nuuk.

På mötet diskuterades hållbarhet bland annat utifrån ett konsumtionsperspektiv. Överkonsumtionen är ju ett faktum också i Norden. Svenskarna skulle till exempel behöva 3,4 jordklot för att täcka sin konsumtion, Norge och Finland 2,7 och Danmark 2,4.

- Det innebär att konsumtion är en oerhört viktig faktor i arbetet med hållbarhet. Det handlar ofta om vardagliga val som vi konsumenter gör när vi handlar olika varor. Konsumtion är ett område där den enskilda människan helt konkret kan påverka sitt klimatavtryck i vardagen, säger Lars Tysklind, ordförande för hållbarhetsutskottet.

Produkterna bör hålla längre

Utskottet beslutade att gå vidare med en rad åtgärder för mer hållbar konsumtion. Den röda tråden är att det ska vara lätt att välja rätt, det vill säga det ska vara enkelt för konsumenterna att få information om varor så att de kan välja hållbart. 

- Mer ansvar ska också läggas på producenterna, som bör se till att produktionen är hållbar och även ge tydlig information om hållbarheten. Vi bör kunna kräva att våra varor ska hålla längre och att det ska löna sig att reparera i stället för att köpa nytt, säger Lars Tysklind.

Svart Svanen

Förslag som nämndes i debatten i utskottet var bland annat en revidering av Svanen-märket, eventuellt ett nytt ”svart” Svanen-märke för ohållbara produkter samt skatt på skadliga och farliga kemikalier.

Utskottet arbetar nu vidare med frågan och målet är att ta fram konkreta förslag till hur vi ska nå mera hållbarhet.

I samband med mötet deltog utskottet också i ett seminarium kring hållbar turism i Arktis. Dessutom fick utskottsmedlemmarna på nära håll bekanta sig med den grönländska miljön under en båttur utanför Nuuk.