Säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten debatteras då Nordiska rådet möts i Färöarna i april

07.03.24 | Nyhet
Danskt krigsskepp bland isberg
Photographer
Thomas Borberg
Hur kan de nordiska länderna konkret stärka sitt samarbete inom försvar och säkerhet i Nordatlanten och Arktis – och vilka nya möjligheter öppnar sig när alla de nordiska länderna är medlemmar i NATO? Det debatterar Nordiska rådet då de samlas till sin årliga temasession den 8–9 april i Tórshavn i Färöarna.

Nordatlanten är ett strategiskt viktigt område där maktkampen mellan stormakterna riskerar att trappas upp, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina. För de nordiska länderna och inte minst Färöarna, Grönland och Island är det viktigt att Arktis och Nordatlanten förblir säkerhetspolitiska lågspänningsområden.

– I vårt presidentskapsprogram lyfter vi fram säkerhet och fred i Arktis som viktiga frågor. Det är viktigt att alla våra nordiska parlamentariker får möjlighet att diskutera tillsammans om de utmaningar som det nya säkerhetspolitiska läget för med sig. Ryssland är en nära granne till alla de nordiska länderna och vi vet att spänningen stiger i Arktis, säger Nordiska rådets president Bryndís Haraldsdóttir.

Också för den färöiska delegationen, som står värd för temasessionen i Tórshavn är det angeläget att Nordatlanten är på agendan.

– Det är första gången Nordiska rådets temasession hålls i Färöarna. Med vår geografiska placering mitt i Nordatlanten kunde temat ”Säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten" inte vara bättre valt. Vi glädjer oss åt att ta emot våra nordiska vänner, säger ordförande för den färöiska delegationen Erling Eidesgaard.

Utredning om uppdatering av Helsingforsavtalet

Under temasessionen kommer också Nordiska rådets arbetsgrupp som utrett behovet av en uppdatering av Helsingforsavtalet att presentera sina förslag. Bland annat försvarssamarbete och Grönland, Färöarnas och Ålands ställning inom det nordiska samarbetet har varit diskussionsämnen i gruppen. Helsingforsavtalet är det grundfördrag som reglerar det officiella nordiska samarbetet. Senast det uppdaterades var 1996 då Finland och Sverige blev EU-medlemmar.

Transportsamarbete

Det nordiska transportsamarbetet kommer också att debatteras på temasessionen. En ny genomlysning av hur samarbetet inom transportsektorn ser ut just nu och vilka behov som finns kommer att stå som utgångspunkt för debatten.