Sikkerhet, fred og beredskap i Nord-Atlanteren debatteres når Nordisk råd møtes i Færøyene i april

07.03.24 | Nyhet
Danskt krigsskepp bland isberg
Fotograf
Thomas Borberg
Hvordan kan de nordiske landene konkret styrke samarbeidet om forsvar og sikkerhet i Nord-Atlanteren og Arktis – og hvilke nye muligheter åpner seg når alle de nordiske landene er medlemmer av Nato? Det debatterer Nordisk råd når de samles til sin årlige temasesjon 8.–9. april i Tórshavn på Færøyene.

Nord-Atlanteren er et strategisk viktig område der det er fare for at maktkampen mellom stormaktene trappes opp, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina. For de nordiske landene og ikke minst Færøyene, Grønland og Island er det viktig at Arktis og Nord-Atlanteren forblir sikkerhetspolitiske lavspenningsområder.

– I presidentskapsprogrammet vårt framhever vi sikkerhet og fred i Arktis som viktige spørsmål. Det er viktig at alle våre nordiske parlamentarikere får mulighet til å komme sammen og diskutere utfordringene den nye sikkerhetspolitiske situasjonen fører med seg. Russland er en nær nabo til alle de nordiske landene, og vi vet at spenningen stiger i Arktis, sier Nordisk råds president Bryndís Haraldsdóttir.

Også for den færøyske delegasjonen, som er vertskap for temasesjonen i Tórshavn, er det viktig at Nord-Atlanteren står på dagsordenen.

– Det er første gang Nordisk råds temasesjon avholdes på Færøyene. Med vår geografiske plassering midt i Nord-Atlanteren kunne temaet “Sikkerhet, fred og beredskap i Nord-Atlanteren” ikke vært mer velvalgt. Vi gleder oss til å ta imot våre nordiske venner, sier leder for den færøyske delegasjonen Erling Eidesgaard.

Utredning om oppdatering av Helsingforsavtalen

På temasesjonen skal også Nordisk råds arbeidsgruppe som har utredet behovet for en oppdatering av Helsingforsavtalen, presentere sine forslag. Blant annet har forsvarssamarbeid og Grønlands, Færøyenes og Ålands stilling i det nordiske samarbeidet vært diskusjonstemaer i gruppa. Helsingforsavtalen er grunnavtalen som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet. Den ble sist oppdatert i 1996, da Finland og Sverige ble EU-medlemmer.

Transportsamarbeid

Det nordiske transportsamarbeidet vil også bli debattert på temasesjonen. En ny gjennomgang av hvordan samarbeidet i transportsektoren ser ut akkurat nå og hvilke behov som finnes, vil være utgangspunkt for debatten.