Sök stöd för miljöprojekt om friluftsliv och biologisk mångfald

14.02.18 | Nyhet
Grantræ i skov
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Nordiska ministerrådet öppnar en utlysning för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv och projekt om hot mot den biologiska mångfalden.

Projekt kan få upp till 500 000 danska kronor per år från Nordiska ministerrådets ekosystemgrupp (TEG). Inför 2019 prioriterar TEG projekt som fokuserar på

  • naturturismens och friluftslivets påverkan på biologisk mångfald och värdefulla natur- och kulturmiljöer, samt
  • frågor om invasiva arter och sjukdomsutbrott bland landlevande och limniska arter som hotar den biologiska mångfalden i Norden.

Vem kan söka?

Nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet och högskolor, samt icke vinstdrivna organisationer kan söka bidraget. 

Ansökningskriterier

Projekt om hållbart friluftsliv ska bidra till ett hållbart användande av natur- och kulturmiljöer. Projekten ska ge konkreta förslag till lösningar och verktyg som är användbara i Norden för att minska negativa effekterna av naturturism och friluftsliv.

De projekt som berör hot mot den biologiska mångfalden ska bidra till att exempelvis minska och hindra smittspridning mellan geografiska områden och arter hindra etablering och minska utbredningen av invasiva främmande arter 

För att ett projekt ska kunna söka bidraget måste det inkludera aktörer från minst tre nordiska länder. Det måste även vara väl förankrat i de nordiska miljö- eller kulturarvsförvaltningarna. Rena forskningsprojekt finanserias inte. 

Sista ansökningsdag är 18 juni 2018.