Språket är nyckeln till samhället och samhället är nyckeln till språket!

04.05.23 | Nyhet
MR-U i Harpa, Reykjavik
Fotograf
norden.org / Sigurjón Ragnar
Norden måste satsa mer på språkundervisning för barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Det kom de nordiska utbildningsministrarna fram till när de diskuterade utbildningens betydelse för inkludering och utveckling.

Antalet barn och unga med annan språklig och kulturell bakgrund i Norden har ökat betydlig under de senaste årtiondena.  Trots en ambition att garantera alla barn en bra utbildning misslyckas utbildningssystemen med att till fullo uppfylla ambitionen. Därför ville den isländska regeringen uppmärksamma problemet när de nordiska utbildningsministrarna möttes i Reykjavik den 3 maj. Islands utbildnings- och barnminister Ásmundur Einar Daðason är bekymrad över utvecklingen.

– Vi vet att det är nödvändigt att lära sig språket för att kunna anpassa sig och trivas i ett nytt samhälle på lång sikt. Därför är det viktigt att se till att barn som flyttar hit har goda möjligheter att lära sig de nordiska språken. Mötet gav bra förslag på projekt som vi kan jobba vidare med på nordisk nivå med målet att alla barn ska ha lika möjligheter. På så sätt bidrar vi till deras framgång och till samhället i stort, säger Daðason.

Vi vet att det är nödvändigt att lära sig språket för att kunna anpassa sig och trivas i ett nytt samhälle på lång sikt. Därför är det viktigt att se till att barn som flyttar hit har goda möjligheter att lära sig de nordiska språken.

Ásmundur Einar Daðason, Islands utbildnings- och barnminister

Barn med annan språklig och kulturell bakgrund har generellt sett sämre resultat än sina jämnåriga i Norden. Forskning visar också att utbildning har en större förebyggande effekt än andra faktorer när det gäller barn med utsatt social status.

Problemen måste lösas innan de uppstår

Därför är det viktigt att ha en systematisk plan för att stödja dessa barn på olika utbildningsnivåer utifrån deras olika utgångspunkter. Språkutvecklingen är central i det här sammanhanget, och bristande språkkunskaper kan få stora konsekvenser för individen i fortsatta studier och senare i arbetslivet. Därför är det viktigt att ta itu med problemet för att inte gå miste om den mänskliga potentialen på individ- och samhällsnivå.

En av de tre pelarna i vår vision är att Norden ska vara socialt hållbart. Det betyder att vi måste se till att alla är med. 

Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

En rapport från Nordens välfärdscenter, School – a basis for successful inclusion: Newly arrived children and young people in the Nordic countries, visar att det finns utmaningar i att säkerställa invandrare en bra utbildning och inkludering i samhället. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann hänvisar till Vision 2030:

– En av de tre pelarna i vår vision är att Norden ska vara socialt hållbart. Det betyder att vi måste se till att alla är med. Vi har fått en bättre uppfattning om vad som kan göras för att bättre integrera unga invandrare i samhället. Och när alla har en rättvis möjlighet att bidra till samhället skapas en bättre balans i ekonomin, säger Ellemann.