Grønnere tekstiler på sykehus

Veiledning til grønne innkjøp i helsevesenet

Information

Publish date
Abstract
Denne veiledningen er rettet mot innkjøpere i den nordiske helsesektoren som har ansvar for å kjøpe inn tekstilprodukter og -tjenester. Den har som formål å hjelpe dem å utvikle prosesser for etablering av egnede og praktisk anvendelige miljøkriterier for anbudsdokumenter. Innkjøpere kan lære hvilke sider ved produksjon og vedlikehold av tekstiler som har størst miljøbetydning, og hvordan de kan håndteres ved hjelp av kriterier. De kan lære mer om rollen til miljømerker i innkjøp og finne lenker til bruksklare kriterier og annen nyttig informasjon fra nasjonale innkjøpsorganisasjoner. Veiledningen er utviklet i samarbeid med et nordisk nettverk av innkjøpere i helsesektoren som et ledd i et tiltak i den nordiske handlingsplanen for bærekraftige moteartikler og tekstiler med navnet «Well-dressed in a Clean Environment» (&laq uo;Velkledd i et rent miljø»). Det finansieres av Nordisk ministerråd.
Publication number
2017:742