Selvforsyning af fødevarer i fem nordiske øsamfund

Bornholm, Færøerne, Grønland, Island og Åland

Information

Publish date
Abstract
Rapportens formål er at øge indsigten i, hvorvidt og hvordan en højere grad af selvforsyning med fødevarer kan bidrage til mere bæredygtige og resiliente fødevaresystemer i de nordiske øsamfund Bornholm, Færøerne, Grønland, Island og Åland. Øysamfundene har forskellige forudsætninger for fødevareproduktion og betingelser for de lokale fødevaresystemer. Det handler blandt andet om de klimatiske forudsætninger, tilgangen til egnede landbrugsarealer og marine områder, og forskellige fødevaretraditioner og kultur.I projektet er en grov selvforsyningsgrad og dækningsgrad med fødevarer blevet udregnet baseret på tilgængelige data, pågående arbejde med selvforsyning og lokale fødevaresystemer er kortlagt, og udfordringerne og mulighederne som lokale aktører fremhæver ved at øge selvforsyningsgraden er beskrevet. 
Publication number
2022:528