Nordisk råds internasjonale strategi

Vedtatt på Nordisk råds temasesjon i Reykjavík 15. mars 2023

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denne strategien tar utgangspunkt i Nordisk råds første internasjonale strategi (2018–2022). Strategien definerer rådets strategiske og langsiktige mål på det internasjonale feltet. Strategiens målsetninger styrer Nordisk råds internasjonale virksomhet. Nordisk råd har et tett samarbeid med en rekke internasjonale, regionale og nasjonale parlamentariske organisasjoner. I strategien inngår også målsetninger og rekommandasjoner til Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringene. Det overordnede ansvaret for Nordisk råds internasjonale samarbeid og saker som berører utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk ligger hos presidiet.
Publikationsnummer
2023:713