Bjørn Ingvaldsen

Far din
Bjørn Ingvaldsen: Far din. Roman, Gyldendal Norsk Forlag, 2016.

”Alle hater faren din fordi han stjeler. Alle hater deg, fordi du har en far som er tyv.”

En ung pojkes liv förändras snabbt och brutalt när hans pappa, som jobbar på ortens största fabrik, blir satt i fängelse. Plötsligt blir allt otryggt. Vad är sant? Vem kan han lita på? Vad ska han göra? Pojken blir ställd inför många stora frågor. Frågor utan uppenbara svar. Frågor som han ändå är tvungen att förhålla sig till i mötet med en ny och annorlunda vardag, där tidigare vänner och grannar vänder både honom och mamman ryggen.

Språket i romanen är enkelt och totalt fritt från sentimentalitet och självmedlidande. Yttre och inre dramatik skildras på ett nyktert och konkret sätt från pojkens synvinkel. Meningarna är korthuggna och har en konstaterande, nästan upprabblande stil som speglar hans psykologiska tillstånd präglat av akut vanmakt och avdomning, men också hans starka överlevnadsinstinkt och inre förmåga att klara sig.

Den lågmälda och ordknappa stilen får texten att skälva av underliggande känslor som rädsla, förvirring, ensamhet och skam. Känslor som upplevs ligga utanför pojkens eget språk, känslor som han möjligen därför också har svårt att få kontakt med. Känslor som inte ageras ut, utan förblir i det osagda, i skuggan av orden.

Läsaren förnimmer likväl pojkens känslor genom de finmejslade dialogerna han är en del av, och de nakna beskrivningarna av det som sker runt omkring honom, vare sig det handlar om häxjakt eller utfrysning från kamraternas sida. Men det är inte bara svårt. Det finns även ljusglimtar. Människor som förstår, som räcker ut en hand.

Far din är en roman som både berör och engagerar. Den nominerades till Arks barnbokspris 2016 och till Bokslukarpriset 2017.

Bjørn Ingvaldsen är en väletablerad barn- och ungdomsförfattare i Norge. 

Han debuterade 1995 med novellsamlingen Landskap med gul Lada. 1998 debuterade han som barnboksförfattare med Stolpesko. Han fick Rogaland fylkes litteraturstipendium 1998, ARKs barnbokspris för Nei vel, da 2004 och Rasmus Løland-stipendet 2011.