Bjørn Ingvaldsen

Far din
Bjørn Ingvaldsen: Far din. Roman, Gyldendal Norsk Forlag, 2016

“Alle hater faren din fordi han stjeler. Alle hater deg, fordi du har en far som er tyv.”

En ung gutts liv forandres brått og brutalt når faren hans, som jobber i bygdas hjørnesteinsfabrikk, blir satt i fengsel. Plutselig blir alt utrygt. Hva er sant? Hvem kan han stole på? Hva skal han gjøre? Gutten blir stilt overfor mange store spørsmål. Spørsmål uten åpenbare svar. Spørsmål som han likevel er nødt til å forholde seg til i møtet med en ny og annerledes hverdag, hvor tidligere venner og naboer snur ryggen til både ham og moren.

Språket i romanen er enkelt og totalt blottet for sentimentalitet og selvmedlidenhet. Ytre og indre dramatikk skildres på en nøktern og konkret måte fra guttens synsvinkel. Setningene er korthuggete og har en konstaterende, nesten oppramsende stil som speiler hans psykologiske tilstand preget av akutt avmakt og nummenhet, men også hans iboende mestringsevne og betydelige overlevelsesinstinkt.

Den lavmælte og ordknappe stilen får teksten til å dirre av underliggende følelser som: frykt, forvirring, ensomhet og skam. Følelser som oppleves å ligge utenfor guttens eget språk, følelser som han muligens derfor også har vansker med å få kontakt med. Følelser som ikke ageres ut, men forblir i det usagte, i skyggen av ordene.

Leseren fornemmer likevel guttens følelser gjennom de finskårne dialogene han er en del av, og de nakne beskrivelsene av det som skjer rundt ham. Det være seg heksejakt eller utfrysning fra kamerater. Men det er ikke bare svart. Det fins lysglimt òg. Mennesker som forstår, som strekker ut en hånd.

Far din er en roman som både berører og engasjerer. Den ble nominert til ARKS barnebokpris i 2016 og til Bokslukerprisen i 2017.

Bjørn Ingvaldsen er en godt etablert barne- og ungdomsbokforfatter i Norge. 

Han debuterte i 1995 med novellesamlingen Landskap med gul Lada. I 1998 debuterte han som barnebokforfatter med Stolpesko. Han mottok Rogaland fylkes litteraturstipend i 1998, i 2004 Arks barnebokpris for Nei vel, da og i 2011 Rasmus Løland-stipendet.