Kerstin Ekman

Kerstin Ekman, nominee Nordic Council Literature Prize 2022

Kerstin Ekman

Photographer
Thron Ullberg
Kerstin Ekman: Löpa varg. Roman. Albert Bonniers Förlag, 2021.
Nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2022.

En åldrad jägare ser en dag spår efter en stor varg i skogen och känner akut samhörighet med djuret. Vargens ankomst i bygden samlar och splittrar det jaktlag mannen varit ledare för i många år och får honom att se tillbaka på ett långt liv i och med skogen, med bössan, jakthundarna och sedermera hustrun som konstanter. Likt en gammal varg som varit självklar alfa är han nu på väg att motas bort, och i läsningen av sina gamla jaktdagböcker omvärderar han de livsval han gjort.

Med Löpa Varg visar Kerstin Ekman att hon behärskar sitt instrument fullt ut. Varje formulering vittnar om författarens absoluta språkliga gehör. Sparsmakat men precist gestaltar Ekman en människa som trevande får syn på sig själv, den han blivit och den han kanske kunde varit – samtidigt som hennes gestaltning av ett enskilt människoöde öppnar för flera och mer allmängiltiga läsningar i flera skikt. Bara genom titeln, Löpa varg‚ som betyder att bli ett med djuret och anta vargskepnad‚ låter hon läsaren reflektera kring hur gränsen mellan människa och djur är arbiträr och rörlig.

Sedan debuten 1959 har Kerstin Ekman, född 1933, byggt ett stort och brett författarskap, som belönats med flera tunga priser. Bland annat fick hennes roman Händelser vid vatten både Augustpriset och Nordiska rådets pris 1994. I Löpa Varg samlas i koncentrat några av författarskapets viktigaste teman. Det handlar om den enskilda människans belägenhet och ansvar i en postantropocentrisk värld, förhållandet mellan människa, djur och bygd och om dynamiken människor emellan i ett mindre samhälle. Samtidigt rymmer romanen en mer innerlig berättelse om ett gammalt äktenskap och ett liv som är på väg mot sitt slut.