Guide: flytte fra Finland

Muutto Suomesta ulkomaille
På denne siden kan du lese om hva du må ordne i Finland før du flytter fra landet. Hva som må ordnes, avhenger blant annet av om det dreier seg om midlertidig eller permanent flytting.

Når du flytter fra Finland til utlandet, er det mange ting du må tenke på. I denne guiden finner du informasjon om flyttemelding, folkeregistrering, trygd, skatt, flyttegods og medlemskap i arbeidsledighetskasse.

Flyttemelding i Finland

Ved midlertidig flytting som varer mer enn tre måneder, skal flyttingen alltid meldes til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt til FPA. Det skal naturligvis også sendes flyttemelding ved permanent flytting.

Folkeregistrering i det nye bostedslandet

Mellom de nordiske landene gjelder den nordiske avtalen om folkeregistrering, og ifølge avtalen skal personer som er bosatt i Norden, bare være folkeregistrert i ett nordisk land. Hvordan registreringen skal gjennomføres, reguleres alltid av bestemmelsene i landet man flytter til.

Du skal registrere deg i folkeregisteret i det nye landet hvis:

  • du drar til Grønland for mer enn 3 måneder
  • du drar til Norge, Danmark, Island eller Færøyene for mer enn 6 måneder
  • du drar til Sverige for mer enn 12 måneder

Hvis du bor i to land samtidig, skal du registrere deg i landet der du tilbringer mest tid (minst 183 dager i året).

Ytterligere informasjon om folkeregistrering finner du i avsnittene Folkeregistrering i Sverige, Norge, Danmark, Island, Færøyene og Grønland.

Trygd

Flytting til utlandet skal alltid meldes særskilt til FPA. På grunnlag av meldingen din avgjør FPA om du fortsatt kan omfattes av det finske trygdesystemet mens du oppholder deg i utlandet.

Mer informasjon om hvilket lands trygdesystem du tilhører når du flytter til utlandet, finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Hvis du tidligere har tilhørt det finske ledighetstrygdsystemet og drar til utlandet for å jobbe, kan du ta med oppsamlede ledighetstrygdperioder til det nye landet. Les mer på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet.

Skatt

Den generelle regelen er at du betaler skatt i landet der du jobber eller har inntekt. Hvis du bor i et annet land enn det du jobber i, kan inntektene også virke inn på beskatningen i landet du bor i. Derfor må inntektene oppgis både i bostedslandet og landet du jobber i.

Les mer om skatt på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax eller på sidene om de enkelte landenes skatteforhold.

Annet

Under kan du lese om spørsmål relater til flyttegods, kjøretøy og kjøring.

Flyttegods

Informasjon om å ta med flyttegods til det nye bostedslandet, finner du på sidene under. Flytting til Åland regnes som intern flytting i Finland.

Hvis du flytter fra Finland til et land utenfor EU (Norge og Island samt Færøyene og Grønland), må du levere en eksportdeklarasjon av flyttegodset til finsk toll. Innenfor EU kan du fritt ta med deg flyttegods, og det er altså ikke nødvendig å melde det til tollen.

Bil

Hvis du flytter til et annet nordisk land med bil eller annet kjøretøy, må kjøretøyet ofte registreres i det nye landet. De som bor i utlandet og oppholder seg midlertidig i landet, kan bruke utenlandsregistrert kjøretøy på visse vilkår. Les mer om vilkårene under.

Førerkort

Finsk førerkort gir rett til å kjøre overalt i Norden i overensstemmelse med kjøretøykategoriene som er angitt på førerkortet. Les mer under.

Flytteguider

Hvis du flytter til Sverige, Norge, Danmark, Island, Åland, Grønland eller Svalbard, kan du sikkert ha nytte av guidene under.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.