Helge Orten, Nordisk råds visepresident 2023

Helge Orten on stage speaking

 

Helge Orten, Member of the Presidium and vice president NR 2023 - Norway

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Helge Orten er Nordisk råds visepresident i 2023.

Helge Orten ble valgt inn på Stortinget i 2013, der han sitter for Høyre.
I Stortinget sitter han i finanskomiteen. Orten ble medlem i Nordisk råd i 2021, der han er leder for Nordisk råds konservative gruppe. Han er også nestleder for Norges delegasjon i Nordisk råd. Orten er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Fra 2003 til 2011 var han ordfører i Midsund kommune.