10 fakta om Norden och det nordiska samarbetet

Ny logo
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Visste du att Norden är en av världens största ekonomier? Eller att vi i Norden har haft fri rörlighet på arbetsmarknaden i över 60 år? Här får du 10 fakta om Norden och det nordiska samarbetet.

1. Vi har ett av de mest omfattande och äldsta regionala politiska samarbetena i världen och vårt mål är att vara världens mest hållbara och integrerade region.

 

2. Vi är bland de rikaste i världen mätt i bnp per capita och har lyckats med att anpassa vår välfärdsmodell till den globala ekonomin.

 

3. Vi har en öppen arbetsmarknad som i över 60 år har gjort det möjligt för nordiska medborgare att arbeta i hela Norden.

 

4. Vi tar internationellt ansvar och är en utåtvänd region som har ett omfattande samarbete med en rad internationella organisationer och våra grannländer, när vi till exempel bekämpar människohandel och skyddar miljön i Östersjön och det arktiska området.

 

5. Vi prioriterar barns och ungas möjligheter och stöttar exempelvis unga i att läsa på högre utbildningar i hela Norden.

 

6. Vi har ett stort intresse för nordisk arkitektur, film, mat, mode och musik i hela världen. Vi vill vara ett synligt Norden och stöttar nordisk kultur både i och utanför Norden, bland annat genom utdelningen av Nordiska rådets priser.

 

7. Vi har en fantastisk och varierad natur och enorma naturresurser som vi är bra på att skydda och utnyttja till hållbar energi. Vi är ett innovativt Norden som samarbetar om att finna nya, smarta och bioekonomiska lösningar.

 

8. Vi är bland de högst utbildade befolkningarna i världen och satsar mycket på att samarbeta om forskning både internt i Norden och med internationella partner, till exempel när vi bekämpar konsekvenser av klimatförändringarna.

 

9. Norden är en av de mest jämställda regionerna i världen. Jämställdhet på arbetsmarknaden har bidragit till Nordens ekonomiska framgång. Andelen nordiska kvinnor i arbetslivet är en av de högsta i världen och nordiska män har världsrekord i föräldraledighet.

 

10. Vi ligger i topp i många internationella mätningar av öppenhet, tillit, yttrandefrihet, miljö och lycka.