SuomiAreena 2022

alt=""

Suomi Arena

Photographer
Maarit Laakkonen
11-15 juli 2022: Suomi Areena i Finland

Demokratifestivalen SuomiAreena samlar även i år det finska folket för politiska diskussioner och bjuder in till årets största plattform för samhällsdebatt.

Det nordiska samarbetet deltar med diskussioner om högaktuella teman och nordiska profiler i Björneborg i fem diskussioner, varav tre av dem på MTV3s scener. Välkommen med!

Våra debatter på Suomi Areena 2022

12. juli kl 10:00: Språk i Norden - vad är svenskans roll i det moderna nordiska samarbetet?

Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap?

 

12. juli kl 13:00: Grön digital omställning

Hur ska Finland och Norden lyckas med den gröna digitala omställning? Finland är det minst digitaliserade landet i Norden: vad kan vi lära oss av våra nordiska och baltiska grannar?  

Plats: MTV-lava, Björneborg 

13. juli kl 14:00: Kristhantering och krisberedskap i Norden

Finland och Norden har påverkats starkt av den ryska invasionen av Ukraina och de nordiska länderna har tvingats se på säkerhetsläget på ett helt nytt sätt. Var står Norden nu - och vart är vi på väg? Vilka åtgärder bör de nordiska länderna vidta för att säkra fred och stabilitet i vår region? 

Plats: Kaupungintalon piha, Björneborg 

13. juli kl 17:00: Den nordiska famnen - är den så varm som vi tror?

Rysslands invasion i Ukraina har utlöst en av de snabbast växande flyktingkriserna sedan andra världskriget. Hur ska vi agera för att bäst ta emot den nya flyktingvågen? Vilka är lärdomarna från 2015? Och vad kan vi lära av våra nordiska grannar?

Plats: Raatihuoneenpuiston lava, Björneborg

14. juli kl 8:30: Framtidens hållbara byggande i Norden

Byggbranschen står för cirka 40 procent av de globala koldioxidutsläppen och största delen av  utsläppen kommer från byggmaterial, byggande och rivning. Den goda nyheten är att vi kan göra en hel del åt detta - och mycket görs redan i Norden. 

Plats: Café Tori, Pori