Demokratibyggande startar i skolan

29.01.24 | Nyhet
Ungdomsskole
Photographer
UDIRS bildebank
I åtta år har de nordiska länderna samarbetat kring demokrati, inkludering och sammanhållning genom ett nätverk som består av policyexperter inom utbildning, så kallade DIS-nätverket. Rapporten ”Demokrati, inkludering och sammanhållning” redogör för det nordiska samarbetet och ländernas pågående arbete inom våra utbildningssystem för att skydda och främja de demokratiska värderingarna.

Rapporten belyser betydelsen av att upprätthålla och vidareutveckla en stark demokratisk kultur som värnar om yttrandefrihet och källkritik, respekt för medmänniskor, empatiförmåga och aktivt medborgarskap. Rapporten har särskilt fokus på utbildningens roll i detta arbete. För oss i Norden är demokrati inte bara en politisk struktur, utan också ett sätt att leva som kräver kontinuerligt engagemang, dialog och delaktighet. 

- De frågor som DIS-nätverket arbetar med är i högsta grad aktuella. Den oroande utvecklingen globalt påverkar även oss i Norden genom ökad spridning av propaganda och desinformation. När våra gemensamma nordiska demokratiska värderingar utmanas spelar utbildning en viktig roll. Genom DIS-nätverket kan vi dela kunskaper och erfarenheter och tillsammans bli bättre rustade för att möta de utmaningar vi står inför, säger DIS-nätverkets ordförande, departementssekreterare ved utbildningsdepartementet i Sverige, Marlene Giertz.

Genom DIS-nätverket har det nordiska samarbetet samlat kunskap och bästa praxis för att stärka demokrati- och människorättsutbildning samt för att motverka social marginalisering, extremism och religiös diskriminering. 

Det är frågor som har att göra med skolornas verksamhetskultur, skolledning och lärarkompetenser samt elevernas möjligheter att utöva sig i demokratiska processer och påverka sin egen vardag. 

Syftet är att stärka den kollektiva förståelsen och stödet för demokratiska värderingar, samtidigt som vi respekterar och hyllar vår kulturella mångfald. 

I Vår vision 2030 slår det nordiska samarbetet fast att vi arbetar för ett socialt hållbart Norden. Vi anser att ett samhälle där demokratin är stark och där varje enskild medborgare känner sig värdefull och inkluderad inte kommer av sig självt. Det måste skapas varje dag. Det nordiska policysamarbete via DIS-nätverket är en viktig del i detta arbete.