Mobilisering av finansiering för förlust och skada

08.12.23 | Nyhet
The Way Forward: Sources of Financing for Loss and Damage
Photographer
Andreas Omvik/Norden.org
Det första inrättandet någonsin av en fond och nya finansieringsarrangemang för att reagera på förlust och skada vid öppningen av COP28 och de påföljande löftena om mer än en halv miljard dollar är en välkommen början på stöd för utvecklingsländer som påverkas av förlust och skada.

På COP28 i Dubai publicerade Wenger Law och Nordiska ministerrådet en studie om hur finansiering för förlust och skada kan mobiliseras. På vårt sidoevenemang om innovativa finansieringskällor och lösningar för att reagera på förlust och skada var syftet att föra framåt diskussionen om hur det går att säkerställa fortsatt och förbättrat ekonomiskt stöd för åtgärder mot förlust och skada. 

Keynotetalare Ole Thonke, statssekreterare för Danmarks utvecklingspolitik, konstaterade: 

“Jag välkomnar verkligen den positiva öppningen av COP28 med löften på över en halv miljard dollar för skada och förlust. Men finansiering genom traditionella offentliga källor kommer inte att vara tillräcklig för att uppfylla det ekonomiska behov som vi står inför. Därför måste vi utforska möjligheterna till innovativ finansiering. I detta sammanhang kommer den nordiska studien ”Loss and Damage Financing Solutions and Sources” i precis rätt tid. Jag hoppas studien ska stimulera politisk dialog om lösningar för innovativ finansiering genom att lyfta fram möjliga angreppssätt för politiker och myndigheter i att uppnå vårt mål att öka finansiering för förlust och skada.

Finansiering genom traditionella offentliga källor kommer inte att vara tillräcklig för att uppfylla det ekonomiska behov som vi står inför. Därför måste vi utforska möjligheterna till innovativ finansiering.

Ole Thonke, statssekreterare för Danmarks utvecklingspolitik

Mattias Frumerie, klimatambassadör och chef för Sveriges UNFCCC-delegation, sade:

“Redan idag bidrar ett antal fonder på nationell, regional och internationell nivå till ländernas reaktioner på förlust och skada, men det är uppenbart att storleken på finansieringen som behövs för att lösa klimatutmaningen bara kommer att öka när världen blir varmare. Jag hoppas att studien som lanserats idag ska medverka till en bättre förståelse för nya och innovativa källor och lösningar.”

Jag hoppas att studien som lanserats idag ska medverka till en bättre förståelse för nya och innovativa källor och lösningar.

Mattias Frumerie, klimatambassadör och chef för Sveriges UNFCCC-delegation

Efter de två keynoteinläggen underströk en paneldiskussion med internationella experter vikten av att utnyttja potentialen hos finansiering från den privata sektorn för reaktioner på förlust och skada.

Vår studie har som mål att främja den politiska dialogen från ett faktabaserat perspektiv. Den ger exempel på olika finansieringskällor och deras potential att öka finansieringen för förlust och skada. Den visar att marknader och mekanismer för koldioxidjustering, beskattning och avgifter, privatsektorn och försäkringar kan ha potential att finansiera förlust och skada. 

Evenemanget inbjöd till en bredare dialog även med allmänheten och den privata sektorn, och betonade möjligheter till internationellt samarbete och nationella myndighetsåtgärder samt gav råd om val som ligger i händerna på politiker och myndigheter.