Nordiska rådet diskuterade Brexit och EU:s framtid med Benelux

02.10.20 | Nyhet
Silja Dögg Gunnarsdóttir och oddny Harðardóttir i möte med Benelux 2020.
Fotograf
Matts Lindqvist

Silja Dögg Gunnarsdóttir och oddny Harðardóttir.

Konsekvenserna av Brexit, EU:s framtid och situationen i Belarus stod i fokus då Nordiska rådet deltog i Benelux-parlamentets konferens på fredagen. Nordiska rådet deltog digitalt med tre representanter och framförde nordiska perspektiv i debatterna.

President Silja Dögg Gunnarsdóttir höll ett inlägg i debatten om Europa och betonade vikten av att alla involveras i Konferensen om Europas framtid, en konferens som ska föras de närmaste åren och som ska utmynna i långsiktiga mål för unionens verksamhet. Hon sade att konferensen har stor betydelse för Norden.

- Oberoende av konferensens resultat kommer den nordiska regionen att påverkas även om inte alla våra länder är medlem i EU. Därför är vi extra intresserade av att nationella och regionala parlament involveras i processen. Vi vill gärna göra vår röst hörd i kommande diskussioner, sade Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Hon välkomnade starkt initiativet att vanliga medborgare i Europa kan vara med och påverka konferensen. Särskilt positivt är det enligt henne att unga involveras i processen.

- Det är ju till syvende och sist deras, lika mycket som vårt, framtida Europa vi talar om. De ungas angelägenheter och önskemål måste tas på allvar, sade Gunnarsdóttir.  

Goda relationer också efter Brexit

Vice president Oddný Harðardóttir höll ett inlägg i debatten om Brexit. Hon försäkrade att relationerna mellan Norden och Storbritannien kommer att vara fortsatt starka, och även stärkas, efter Brexit.

Hon poängterade att Norden är starkt länkat till både EU och Storbritannien - och vice versa och att Storbritannien kommer att behandlas med respekt även om det skulle bli en skilsmässa utan avtal.

- Det nordiska samarbetet är ett utmärkt exempel på ett välmående regionalt samarbete mellan EU och länder utanför EU. Det kan förhoppningsvis kan stå som inspiration när man identifierar framtida möjligheter och gemensamma lösningar, hellre än att fokusera på utmaningar och restriktioner, sade Oddný Harðardóttir, men tillade att man också måste förbereda sig på en framtida relation där ändringar gällande fri rörlighet på människor och varor påverkar Norden.

Starkt stöd till oppositionen i Belarus

I debatten om Belarus försäkrade Erkki Tuomioja, som är Nordiska rådets rapportör för Belarus, att Nordiska rådet står starkt bakom oppositionen och folket i landet. Han underströk att ”vi parlamentariker måste sända en klar signal att det nuvarande läget är oacceptabelt”.

- Vi måste fortsätta att visa vårt stöd för oppositionen och hjälpa det belarusiska folket, sade Tuomioja och nämnde också att Nordiska rådet nyligen höll ett möte med oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja.

Också Baltiska församlingen deltog i mötet. Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Benelux parlament har en lång historia av samarbete. De tre parlamentariska församlingarna delar samma värderingar och arbetar alla med att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen I Europa.