Nordiska rådet samarbetar internationellt kring digitalisering

28.03.22 | Nyhet
Lulu Ranne och Hanna Katrín Friðriksson på Benelux-parlamentets vårsession 2022.

Lulu Ranne och Hanna Katrín Friðriksson.

Fotograf
Marcel Vanhulst / Brussels Parlaiment

Lulu Ranne (i mitten) och Hanna Katrín Friðriksson (längst t.h.) representerade Nordiska rådet på mötet i Bryssel.

Nordiska rådet, Baltiska församlingen och Benelux-parlamentet har undertecknat ett gemensamt uttalande om digitalisering. Det skedde i samband med Benelux-parlamentets vårsession i Bryssel, där de tre organisationerna också höll en informell diskussion om kriget i Ukraina.

I uttalandet sägs bland annat att de tre parlamentariska församlingarna ska samarbeta och utbyta erfarenheter gällande utvecklingen av digitaliseringen. Dessutom ska de gemensamt identifiera utmaningar inom området och lära av varandras lösningar.

”Samarbete mellan länder och regioner kring digitalisering är viktigt både för att få systemen att fungera i en allt mer uppkopplad och globaliserad värld, men också för att lära av varandra genom samarbete och innovativa lösningar”, heter det i uttalandet.

De tre organisationerna ser digitalisering som ett prioriterat område och konstaterar att den ger nya möjligheter inom flera sektorer. Samtidigt efterlyser de en debatt om grundläggande rättigheter och skyddet av individen, samt om hur regeringar och medborgare ska kunna hantera en ökad digitalisering.

Också Ukraina diskuterades

I samband med vårsessionen hölls också en informell diskussion om den ryska invasionen av Ukraina. I sitt tal lyfte Nordiska rådets vicepresident Lulu Ranne fram det massiva stöd som Ukraina fick på rådets Temasession förra veckan.

Hon betonade också vikten av internationellt samarbete som svar på den ryska invasionen.

- De nordiska, baltiska och Benelux-länderna har varit nära partners i en lång tid och kriget och den pågående militära och politiska krisen i Europa bara understryker betydelsen av att ha nära europeiska vänner. Vi delar gemensamma värderingar och respekten för mänskligt liv, och Nordiska rådet står tillsammans med Baltiska församlingen och Benelux alltid upp för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och fred, sade Lulu Ranne.

Ranne påpekade också vi behöver ”statements”, men att det är ännu viktigare med konkreta åtgärder.

- Vi politiker har möjlighet att göra mycket mera, och tillsammans med våra vänner i Baltikum och Benelux står vi starkare och kan hjälpa den ukrainska befolkningen mycket bättre än om vi agerar ensamma.

Förutom Lulu Ranne representerades Nordiska rådet av presidiemedlemmen Hanna Katrín Friðriksson.

Gemensamt uttalande om digitalisering av Baltiska församlingen, Benelux-parlamentet och Nordiska rådet

Joint statement of the Baltic Assembly, the Benelux Parliament and the Nordic Council on digitalization

  • All over the world, developments in the field of digitalization (including artificial intelligence) are rapidly accelerating to the benefit of citizens and the green transition.
  • Digitalization offers many opportunities, but they require a debate about public values, fundamental rights, protection of the individual and how countries, administrations and citizens should deal with these developments.
  • Cooperation between countries and regions concerning digitalization is important both for systems to be operable in an ever more connected and globalised world, but also to learn from each other through cooperation and innovative solutions. Cooperation in Europe will also contribute to strengthening Europe's position in the field of digitalization, not least through the European Union, which has made digitalization one of the main priorities for the Union and in 2020 launched the strategy “Europe Fit for the Digital Age”. Furthermore, a fragmented approach leads to higher costs and undesirable differences and border effects between countries.
  • The Baltic, Benelux and the Nordic states have all demonstrated their ambitions in the field of digitalization. For example, in 2016 the Prime Ministers of the three Benelux Member States issued a joint statement underlining the ambition and potential of the three countries to be digital pioneers and to act as role models in promoting the digital single market within the European Union. In October 2020, the ministers responsible for digital development in the Nordic and Baltic countries adopted The Ministerial Declaration Digital North 2.0 that builds on the common priorities of the Nordic-Baltic countries and follows the previous ministerial declaration, Digital North 2017-2020, the Nordic Prime Ministers’ 5G Letter of Intent, the Nordic-Baltic AI Declaration, and the vision for the Nordic Council of Ministers, Our Vision 2030.
  • The three parliamentary assemblies have actively taken up the theme of digitalization. The Baltic Assembly adopted several recommendations on artificial intelligence and digitalization in 2020. For example, one of the recommendations deals with the development of common digital infrastructure in the three Baltic states. The Nordic Countries have launched a common vision for 2030 which has a goal of being the most integrated region in the world, including digital integration. This can only be achieved by working with like-minded regions and partners. At the end of 2019, the Benelux Parliament adopted a recommendation entitled "The Benelux as a digital forerunner in Europe".
  • The Baltic Assembly, the Benelux Parliament and the Nordic Council declare that they want to cooperate and exchange experiences concerning developments in the field of digitalization, jointly identify challenges in the field of digitalization, and learn from each other's solutions to strengthen parliamentary cooperation.
  • The Baltic Assembly, the Benelux Parliament and the Nordic Council are further shaping the cooperation on digitalization by informing each other on recommendations they have adopted and relevant developments in their regions, by inviting each other to meetings on the theme of digitalization such as the recent webinar hosted by the Nordic Council and the European Parliament in March 2021 on digitalization. The three parliamentary assemblies are also welcoming joint activities in the field of digitalization.

- Nordiska rådet bildades 1952 och är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet har 87 medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

- Benelux-parlamentet är ett parlamentariskt samarbetsorgan mellan Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Det bildades 1955 och består av 49 medlemmar.

- Baltiska församlingen är ett parlamentariskt samarbetsorgan bestående av medlemmar från Estland, Lettland och Litauen. Det bildades 1991.