Nytt matpris hyllar det nordiska köket

14.03.17 | Nyhet
Kartofler i hænder
Photographer
Elina Leonova – Fotolia
Ett nytt nordiskt matpris, Embla, hyllar det ypperligaste i det nordiska köket. Priset ska bidra till att förstärka den gemensamma nordiska matidentiteten och matkulturen samt öka intresset för nordisk mat utanför Norden.

Sex nordiska lantbruksorganisationer lanserar det första gemensamma nordiska matpriset, Embla. Priset ska bidra till att förstärka den gemensamma nordiska matidentiteten och matkulturen samt öka intresset för nordisk mat utanför Norden.

Det är en stor fördel för Embla, prisets identitet och syfte, att det administreras av organisationer som representerar nordiska livsmedel på ett brett plan. Målet är att priset ska bli lika erkänt som det nordiska litteraturpriset. 

Viktigt samnordiskt initiativ

Priset är det första som utdelas gemensamt i alla de nordiska länderna och det sätter fokus på råvaror, livsmedel, produktionsmetoder samt de professionella som står bakom det hela. Priset stöds av Nordiska ministerrået och det har etablerats för att sprida kunskaper och erfarenheter från alla de nordiska länderna.

Demokratisering av god och hälsosam mat är nästa steg inom Ny nordisk mat, och det nya matpriset Embla är ett viktigt samnordiskt initiativ i det fortsatta arbetet. Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, säger:

- Det är en stor fördel för Embla, prisets identitet och syfte, att det administreras av organisationer som representerar nordiska livsmedel på ett brett plan. Målet är att priset ska bli lika erkänt som det nordiska litteraturpriset.

Vi har så mycket gott i Norden. Smakfulla råvaror och väldigt mycket innovation bland matproffs. Och när vi delar de goda historierna, får vi allesammans ännu mer av det goda.

Embla utdelas vartannat år

Embla utdelas vartannat år. Premiärutdelningen sker i augusti 2017 i Köpenhamn med Landbrug & Fødevarer som värd. Vid prisutdelningen offentliggörs värdlandet för Embla 2019. Prisutdelningen i Köpenhamn äger rum i samarbete med Miljö- och livsmedelsministeriets toppmöte ’Better Food for More People’ under matfestivalen Copenhagen Cooking.

Andreas Buchhave, chefskonsulent vid Landbrug & Fødevarer och projektledare för det nya nordiska matpriset Embla, säger:

- Vi har så mycket gott i Norden. Smakfulla råvaror och väldigt mycket innovation bland matproffs. Och när vi delar de goda historierna, får vi allesammans ännu mer av det goda. Priset är också uttryck för att vi i dag har en nordisk matkultur som vi kan vara stolta över.

Sju olika kategorier

Embla omfattar sju priskategorier och varje nordiskt land sörjer själv för att nominera kandidater till respektive kategori. En nationell jury har utsetts i varje land, och därtill finns en gemensam nordisk jury som avgör vem av de nominerade vinner Embla-priserna.  

Embla-prisets sju kategorier 2017 är:

  • Årets mathantverkare
  • Årets råvaruproducent
  • Årets mat till många
  • Årets matkommunikatör
  • Årets matdestination
  • Årets matentreprenör
  • Årets mat till barn och unga

 

Nominera dina kandidater till Embla

Kandidater till Embla-priserna kan nomineras från den 14 mars till den 17 april 2017. Nomineringsblanketterna för de sju kategorierna finns på www.emblafoodaward.com, där intresserade också kan läsa mer om det nya nordiska matpriset Embla.

Contact information