Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard (ill.)

Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard
Fotograf
Kim Vadskær & Anna Margrethe Kjærgaard
Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard (ill.): Ud af det blå. Bilderbok, Jensen & Dalgaard, 2019. Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020.

”Pludselig er den der. / Bare sådan. / Ud af det blå. // Men først er den der ikke.”

Med dessa ord inleds boken; det kommer alltså en överraskning, men inte genast.

Och det måste vi förstå. I sirliga, naivt naturalistiska streck och med bara lite blå och brun färg är illustratören i stånd att berätta en förtätad historia om en pojke som lever ett uttryckslöst och tråkigt rutinliv tillsammans med en kaktus. Här efterlevs verkligen den tidigare hyllade tesen om ro, renlighet och regelbundenhet.

I bokens första halva bärs berättelsen primärt av bilderna, medan språket skapar en illustrerande ljudsida med rytmer, ramsor och fragment av meningar. Man kunde kalla stilen för fin ökenpoesi, som harmonierar med kaktusen. 

Bokens författare och illustratör måste ha arbetat mycket tätt tillsammans om att skapa denna bilderbok, för som utlovat är den plötsligt där. Det blir oordning i regelbundenheten och pojken lever upp, får uttryck i ansiktet och upptäcker att det är någon som har flyttat in hos honom: en björn.

Den uppmärksamma läsaren hade kanske anat att det skulle komma, för vid pojkens säng har det hela tiden hängt en bild av en björn, som flyttar lite på sig och lägger på det sättet ut ett spår i berättelsen. Men det är en försynt bild.

När björnen kommer in i pojkens liv, ersätts ro, renlighet och regelbundenhet av fröjd, frodighet och fantasifullhet – både i bilderna, där färgen på pojkens kinder skiftar från kallt blått till varmt rött, och i språket, som börjar spira i hela meningar, förklaringar och känsloutbrott. Denna utveckling är inte ett avfärdande av det förflutna, utan en möjlighet som plötsligt står till buds. Det här understryks av att bildernas bruntoner finns kvar i en kladdboksestetik och att pojken – nu som tidigare – har sidbena. På det sättet kvarstår bokens optimistiska budskap: Pludselig kan den komme. Bare sådan. Ud af det blå.

Författaren Rebecca Bach-Lauritsen och illustratören Anna Margrethe Kjærgaard har lyckats skapa en berättelse som blir en markant hyllning till livsglädjen när den erbjuder sig från det blå. Det sker genom ett medvetet utnyttjande av illustrationens och språkets enklaste och samtidigt mest förtätade uttryck. Och de kan sitt hantverk: Rebecca Bach-Lauritsen har tidigare mottagit danska undervisningsministeriets Skriver-pris, och Anna Margrethe Kjærgaard har mottagit danska kulturministeriets Illustrator-pris.

De två kläder och berikar varandra i denna bilderbok som spränger de gängse ramarna för genren, både i deras narrativa samspel och i bokens omfång: 40 uppslag.

Den håller vad den lovar, och markerar själv detta med slutorden:

”Pludselig var den der. / Bare sådan. / Ud af det blå. // Men først var den der ikke.”