Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard (ill.)

Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard
Fotograf
Kim Vadskær & Anna Margrethe Kjærgaard
Rebecca Bach-Lauritsen & Anna Margrethe Kjærgaard (ill.): Ud af det blå. Bildebok, Jensen & Dalgaard, 2019. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2020

”Pludselig er den der. / Bare sådan. / Ud af det blå. // Men først er den der ikke.”

Med disse ordene innledes boka; det kommer en overraskelse, men ikke straks.

Og det må man erkjenne. I en sirlig naivt-naturalistisk strek og med bare litt blå og brun farge er illustratøren i stand til å fortelle en fortettet historie om en gutt som lever et mimikkløst og kjedsommelig rutineliv sammen med en kaktus. Her er tesen man tidligere hyllet om ro, renslighet og regelmessighet etterlevd i rikt monn.

I bokas første halvdel bæres fortellingen primært av bildene, mens språket skaper en illustrerende lydside med rytmer, ramser og fragmenter av setninger. Man kunne kalle stilen for fin ørkenpoesi som harmonerer med kaktusen. 

Men bokas forfatter og illustratør må ha arbeidet veldig tett sammen om å skape denne bildeboka, for som lovet er den der plutselig. Det oppstår uorden i regelmessigheten, og gutten lyser opp, får uttrykk i ansiktet og oppdager at det er en som har flyttet inn hos ham: en bjørn.

Den oppmerksomme leseren hadde kanskje ant at det ville komme, for ved senga til gutten har det hele tiden hengt et bilde av en bjørn som flytter litt på seg og på den måten legger et spor i fortellingen. Men det er et uanselig bilde.

Da bjørnen kommer inn i guttens liv, erstattes ro, renslighet og regelmessighet av fryd, frodighet og fantasifullhet – både i bildene, der fargen på guttens kinn skifter fra en kald blå til en varm rød, og i språket, som begynner å spire i hele setninger, forklaringer og følelsesutbrudd. Denne utviklingen innebærer ikke at fortiden forkastes, den er en mulighet som plutselig byr seg fram. Dette understrekes av at bildenes bruntone fastholdes i en kladdehefteestetikk, og at gutten – nå som før – har sideskill. På den måten fastholdes bokas optimistiske budskap: Pludselig kan den komme. Bare sådan. Ud af det blå.

Det har lykkes forfatteren Rebecca Bach-Lauritsen og illustratøren Anna Margrethe Kjærgaard å skape en fortelling som blir en markant hyllest til livsgleden når den byr seg fram ut av det blå. Det skjer ved en bevisst utnytting av illustrasjonens og språkets enkleste og samtidig mest fortettede uttrykk. Og de kan sine ting: Rebecca Bach-Lauritsen har tidligere mottatt Undervisningsministeriets Skriverpris, og Anna Margrethe Kjærgaard har mottatt Kulturministeriets Illustratørpris.

De to kler og beriker hverandre i denne bildeboka, som sprenger de gjengse rammene for sjangeren, både i sitt narrative samspill og i bokas omfang: 40 oppslag.

Den holder det den lover, og markerer selv dette med sluttordene:

”Pludselig var den der. / Bare sådan. / Ud af det blå. // Men først var den der ikke.”