Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2016

Nordisk Råds miljøpris 2016
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådets miljöpris 2016 går till appen ”Too Good To Go” från Danmark.

Appen ”Too Good To Go” från Danmark vinner Nordiska rådets miljöpris. Detta offentliggjordes på Nordiska rådets prisutdelning i DR Koncerthuset den 1 november 2016. 

Bedömningskommitténs motivering

Appen ”Too Good To Go” får priset eftersom tjänsten på ett innovativt digitalt, enkelt och populärt sätt bidrar till att ändra konsumenters och företags attityder till matspill och resursanvändning. Den hjälper restauranger och livsmedelsföretag att sälja överbliven mat till konsumenter som i gengäld har möjlighet att göra förmånliga inköp.

Konceptet kan bidra till att inspirera andra till liknande idéer inom andra branscher och har redan spridits till flera länder. Initiativet ligger helt i linje med de nya globala målen för hållbar utveckling som bl.a. fokuserar på att minska matspill och övrig resursanvändning.

Minskar matspill med 3 ton varje dag

”Vi har sedan 2015 sålt 500 000 måltider via appen och minskat matspill med 3 ton varje dag, vilket är till stor fördel för klimatet och miljön,” säger direktör Stian M. H. Olesen, som mottog priset tillsammans med Klaus Pedersen. ”En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort, och samtidig svälter folk. Klimatet belastas som aldrig förr. Det hoppas vi att vi kan påverka,” sade Olesen vid prisutdelningen.

”Vi är mycket förtjusta över Nordiska rådets miljöpris, som är ett stort erkännande för vår insats. Matspill är en av de tre största miljöbelastningarna i dag, så det är viktigt för oss att sätta fokus på problemet.

Enligt Klaus Pedersen får ständigt fler upp ögonen för företagets miljömedvetna koncept.

”Appen Too Good To Go har laddats ner över 800 000 gånger och antalet registrerade användare ökar med omkring 5 000 om dagen. Vår verksamhet växer med i genomsnitt 20 % i månaden, så det går riktig starkt framåt.”