Starf Norrænu ráðherranefndarinnar til að uppræta stjórnsýsluhindranir

Vinnan við að uppræta stjórnsýsluhindranir er mikilvægt samstarfssvið Norðurlandanna og er liður í því að ná markmiðum forsætisráðherranna um að Norðurlöndin verði samþættasta svæði í heimi. Starfið er unnið af Stjórnsýsluhindranaráðinu sem tók til starfa í janúar 2014. Samfara endurnýjuðu umboði Stjórnsýsluhindranaráðsins frá ársbyrjun 2018 er markmið nefndarinnar að uppræta á ári hverju 8-12 stjórnsýsluhindranir á sviði vinnumála, félagsmála, menntamála og í atvinnulífinu.

Stjórnsýsluhindranaráðið er skipað 10 fulltrúum. Öll löndin, ásamt Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum, geta tilnefnt fulltrúa frá sínu landi. Auk fulltrúa landanna á framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar sæti í ráðinu og verður fulltrúa Norðurlandaráðs einnig boðið að taka þátt í starfi þess. Stjórnsýsluhindranaráðinu er ætlað að starfa með þeim aðilum í löndunum sem geta átt þátt í því að leysa stjórnsýsluhindranir fyrir einstaklinga og fyrirtæki á Norðurlöndum. Þetta samstarf nær til upplýsingastarfsemi, ráðherra, stjórnsýslu og stjórnvalda landanna, þingmanna og fleiri.

Tengja á aðgerðirnar nánar framkvæmdavaldi í löndunum, svo ráðuneyti, stjórnvöld og stjórnsýsla geti í raun rutt úr vegi stjórnsýsluhindrunum með þátttöku og með því að taka ábyrgð á starfinu. Þess vegna á að draga þessa aðila snemma inn í vinnu starfshópa einstakra landa sem vinna að afnámi stjórnsýsluhindrana í löndunum. Starfið verður tengt nánar pólitískri forystu Norrænu ráðherranefndarinnar, en starf stjórnsýsluhindranaráðsins mun fylgja formennsku í ráðherranefndinni og forgangsröðun hennar hverju sinni.

Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á því að stjórnsýsluhindranir sem Stjórnsýsluhindranaráð leggur áherslu á verði vísað áfram til ráðherranefnda og embættismannanefnda sem heyra undir Norrænu ráðherranefndina og á því að gera grein fyrir samstarfi á sviði stjórnsýsluhindrana á þingi Norðurlandaráðs seog er það liður í árlegri skýrslu samstarfsráðherranna um vinnuna við upprætingu stjórnsýsluhindrana. Framkvæmdastjórinn sér einnig fulltúum í Stjórnsýsluhindranaráðinu fyrir skrifstofuþjónustu.

Fylgja á árangri starfsins eftir jafnóðum og meta hann. Markmið starfsins á að vera að leiða í ljós þörf á breytingum sem rutt geta úr vegi fleiri stjórnsýsluhindrunum fyrir íbúa og fyrirtæki á Norðurlöndum. Áherslusvið stjórnsýsluhindranaráðsins eru þrjú; að afnema stjórnsýsluhindranir sem eru til staðar, að koma í veg fyrir að nýjar stjórnsýsluhindranir verði til og að veita upplýsingar um gildandi lög reglur.

Framkvæmdaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um framtíðarsýn fyrir árið 2030

Framkvæmdaáætlunin lýsir því hvernig Norræna ráðherranefndin mun vinna að því að uppfylla markmið framtíðarsýnarinnar með röð verkefna sem tengjast þremur stefnumarkandi áherslum: Græn Norðurlönd, samkeppnishæf Norðurlönd og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Tólf markmið hafa verið sett fyrir þessar stefnumarkandi áherslur. Stefnumarkandi áherslurnar og markmiðin munu vísa veginn í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar næstu fjögur árin. Framkvæmdaáætlunin er í tólf hlutum og fjallar hver þeirra um eitt markmið.