Starf Norrænu ráðherranefndarinnar til að uppræta stjórnsýsluhindranir

Vinnan við að uppræta stjórnsýsluhindranir er mikilvægt samstarfssvið Norðurlandanna og er liður í því að ná markmiðum forsætisráðherranna um að Norðurlöndin verði samþættasta svæði í heimi. Starfið er unnið af Stjórnsýsluhindranaráðinu sem tók til starfa í janúar 2014. Samfara endurnýjuðu umboði Stjórnsýsluhindranaráðsins frá ársbyrjun 2018 er markmið nefndarinnar að uppræta á ári hverju 8-12 stjórnsýsluhindranir á sviði vinnumála, félagsmála, menntamála og í atvinnulífinu.

Stjórnsýsluhindranaráðið er skipað 10 fulltrúum. Öll löndin, ásamt Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum, geta tilnefnt fulltrúa frá sínu landi. Auk fulltrúa landanna á framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar sæti í ráðinu og verður fulltrúa Norðurlandaráðs einnig boðið að taka þátt í starfi þess. Stjórnsýsluhindranaráðinu er ætlað að starfa með þeim aðilum í löndunum sem geta átt þátt í því að leysa stjórnsýsluhindranir fyrir einstaklinga og fyrirtæki á Norðurlöndum. Þetta samstarf nær til upplýsingastarfsemi, ráðherra, stjórnsýslu og stjórnvalda landanna, þingmanna og fleiri.

Tengja á aðgerðirnar nánar framkvæmdavaldi í löndunum, svo ráðuneyti, stjórnvöld og stjórnsýsla geti í raun rutt úr vegi stjórnsýsluhindrunum með þátttöku og með því að taka ábyrgð á starfinu. Þess vegna á að draga þessa aðila snemma inn í vinnu starfshópa einstakra landa sem vinna að afnámi stjórnsýsluhindrana í löndunum. Starfið verður tengt nánar pólitískri forystu Norrænu ráðherranefndarinnar, en starf stjórnsýsluhindranaráðsins mun fylgja formennsku í ráðherranefndinni og forgangsröðun hennar hverju sinni.

Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á því að stjórnsýsluhindranir sem Stjórnsýsluhindranaráð leggur áherslu á verði vísað áfram til ráðherranefnda og embættismannanefnda sem heyra undir Norrænu ráðherranefndina og á því að gera grein fyrir samstarfi á sviði stjórnsýsluhindrana á þingi Norðurlandaráðs seog er það liður í árlegri skýrslu samstarfsráðherranna um vinnuna við upprætingu stjórnsýsluhindrana. Framkvæmdastjórinn sér einnig fulltúum í Stjórnsýsluhindranaráðinu fyrir skrifstofuþjónustu.

Fylgja á árangri starfsins eftir jafnóðum og meta hann. Markmið starfsins á að vera að leiða í ljós þörf á breytingum sem rutt geta úr vegi fleiri stjórnsýsluhindrunum fyrir íbúa og fyrirtæki á Norðurlöndum. Áherslusvið stjórnsýsluhindranaráðsins eru þrjú; að afnema stjórnsýsluhindranir sem eru til staðar, að koma í veg fyrir að nýjar stjórnsýsluhindranir verði til og að veita upplýsingar um gildandi lög reglur.