Midtengruppen

I midtengruppen i Nordisk råd samles medlemmer og varamedlemmer fra de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland som tilhører sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske medlemspartier.

Information

Postadresse

Mittengruppen i Nordiska Rådet
v/ Terhi Tikkala
00102 Riksdagen
Finland

Contact
Phone
+358 50 434 5019

Content

  Persons
  News

  Midtengruppen

  Flokkur fólksins (Flf)
  Miðflokkurinn (Mifl)
  Ålands framtid (ÅF)
  Åländsk Center (ÅC)
  Åländsk Center (Ålandsk senter) er, siden valget i 2011, det partiet som har flest mandater i det ålandske lagtinget (7 av 30). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands selvstyreregjering.
  Gå til organisasjon
  Atassut (A)
  Björt framtíð (BF)
  Senterpartiet i Finland (cent)
  Centerpartiet (C)
  Centerpartiet (Senterpartiet) er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt verdigrunnlag. Viktige spørsmål inkluderer sysselsetting og entreprenørskap, klima, samt velferd.
  Gå til organisasjon
  De grønne (grønne)
  De grønne er et finsk parti med fokus på miljøspørsmål og grønne verdier. Partiets velgere finnes først og fremst i Finlands byer.
  Gå til organisasjon
  Demokraterna (D)
  Demokraterna (gl. Demokraatit) er et grønlandsk, liberalt politisk parti.
  Gå til organisasjon
  Framsókn
  Framsóknarflokkurinn (Frfl)
  Hållbart Initiativ
  Hållbart Initiativ
  Gå til organisasjon
  Kristdemokraterna (KD)
  Kristdemokraterna (Kristendemokratene) er et politisk parti i Sverige. Partiet står for et kristent verdigrunnlag og profilerer seg fremfor alt innenfor spørsmål som omhandler pleie, omsorg, familie og næringsliv.
  Gå til organisasjon
  Kristdemokraterna i Finland (kd)
  Kristelig Folkeparti (KrF)
  Liberal Alliance (LA)
  Liberalerna (L)
  Liberalerna på Åland (Lib)
  Liberalerna på Åland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valget i 2011 sank partiets velgerstøtte markant. For tiden har partiet 6 av 30 mandater i Ålands lagting og er i opposisjon.
  Gå til organisasjon
  Miljöpartiet (MP)
  Miljöpartiet de Gröna (Miljøpartiet de grønne) er et et politisk parti i Sverige som står for grønne verdier. I tillegg til klimaspørsmål, fokuserer partiet også på spørsmål vedrørende migrasjon, utdanning og sysselsetting.
  Gå til organisasjon
  Miðflokkurin (Mfl.)
  Moderaterne
  Moderaterne (DK)
  Gå til organisasjon
  Partii Inuit
  Radikale Venstre (RV)
  Samarbeidspartiet
  Sambandspartiet (Sambandsflokkurin, sb)
  Senterpartiet (Sp)
  Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
  Svenska folkpartiet (sv)
  Venstre (V)
  Venstre (V), Norge
  Viðreisn (Vi)
  Viðreisn ble stiftet 24. mai 2016 og fikk sine første medlemmer i Alltinget ved parlamentsvalget høsten 2016. Viðreisn inngår i Midtengruppen.
  Gå til organisasjon