Bättre mat till barn och unga i Norden

20.08.18 | Nyhet
Børn og mad
Fotograf
Bjørn Bertheussen/Norden.org
Nordic Plate är ett tvärnordiskt samarbete som den 31 augusti 2018 samlar aktörer från hela Norden till det första årliga mötet om offentliga måltider, Nordic Assembly. Årets tema är barn och unga. Syftet är att dela med sig av bästa praxis över de nordiska landsgränserna och utveckla idéer som ska säkerställa god mat och goda måltider till barn och unga i Norden.

5,5 miljoner offentliga måltider i Norden

Varje dag serveras 5,5 miljoner offentliga måltider i de nordiska länderna, och alla dessa måltider utgör en betydande del av de offentliga budgetarna. Därför är det sunt förnuft i mer än ett avseende att de offentliga måltiderna inte bara betraktas som en kostnad.

Maten på de offentliga tallrikarna är ett sätt att främja matkultur, hållbarhet, (mat)bildning och folkhälsa över de nordiska landsgränserna. Därför bjuder Nordic Plate in till möte om offentliga måltider.

Mat och måltider i ett tvärnordiskt perspektiv

Den gemensamma nämnaren för offentliga måltider i de nordiska länderna är att de är en fundamental och integrerad del av välfärdssystemet – från matbildning i förskolor och skolor till vård och omsorg på sjukhus och äldreboenden. Samtidigt har nordisk mat på allvar kommit upp på dagordningen de senaste årtiondena.

Och 2018 konstaterade Världshälsoorganisationen att nordisk vardagsmat är hälsosam med tanke på de stora livsstilssjukdomarna och rekommenderade att de nordiska kostprinciperna i större utsträckning tas med i de officiella kostråden.

Mot bakgrund av detta ska Nordic Assembly skapa ett samband mellan de näringsmässiga rekommendationerna, den kulinariska kvaliteten och den goda måltiden över landsgränser och matkulturer. Erfarenheterna ska användas till att utveckla och stärka de offentliga måltiderna.

Att bygga broar mellan teori och praktik

Nordic Assembly 2018 är till för alla som sysslar med mat till barn och unga i den offentliga sektorn. Programmet har fokus på praktiska lösningar och på att bygga broar mellan teori och praktik.

Därför kan deltagarna välja till en studieresa torsdagen den 30 augusti, där de genom besök på ett antal förskolor och skolor får uppleva hur Köpenhamns kommun har tagit sig an de offentliga måltiderna för barn och unga.

Själva Nordic Assemply äger rum fredagen den 31 augusti. Här får deltagarna uppleva en marknadsplats med utställningsmontrar, workshoppar och presentationer med exempel från bland annat Reykjaviks kommun, Tingvoll barn- och ungdomsskola samt Köpenhamns skolträdgårdar.

Deltagarna får smaka, dofta, upptäcka och se goda exempel på offentliga måltider från hela Norden.

Nordic Assembly stöds av Nordiska ministerrådet och har utvecklats av aktörer i Nordic Plate med Københavns Madhus i spetsen.