Håller du på med ett nordiskt projekt om tillit, hållbarhet eller jämlikhet?

24.09.18 | Nyhet
thenordics.com
Photographer
thenordics.com
The Nordics letar efter projekt som sätter nya dagordningar och stärker varumärket Norden på den globala arenan. Nordiska ministerrådets profileringsprojekt stödjer idéer och samarbeten som fångar upp gemensamma nordiska värderingar som tillit, innovation, hållbarhet, öppenhet och jämlikhet.

Nya ansökningar om projektfinansiering tas emot nu. Chanserna att få stöd för ditt projekt ökar om du gå ihop med andra partner som kan bidra till att göra din idé mer robust. Men det viktigaste är att du övertygar oss om hur du ska skapa en gedigen berättelse som leder till massor av intresse för Norden. Den totala budgeten för denna ansökningsomgång är 2,5 miljoner danska kronor.

När vi sjösatte uppdraget att stärka varumärket Norden genom kreativa samarbeten hoppades vi att 1 + 1 en dag skulle vara lika med 3. Och vår önskan verkar ha besannats – nya nordiska dialoger och samarbeten dyker upp varje dag och lyfter fram Traces of North.

Tobias Grut, projektledare för profileringen av Norden

Få oss att bli kära

Detta är den femte ansökningsomgången. Sedan 2016 har 83 projekt från världens alla hörn fått stöd från The Nordics och lyft fram många innovativa idéer i det internationella rampljuset.

”När vi sjösatte uppdraget att stärka varumärket Norden genom kreativa samarbeten hoppades vi att 1 + 1 en dag skulle vara lika med 3. Och vår önskan verkar ha besannats – nya nordiska dialoger och samarbeten dyker upp varje dag och lyfter fram Traces of North. Vi gläder oss över att kunna offentliggöra en ny ansökningsomgång för nordiska projekt som kan ge ytterligare näring åt denna utveckling.  Samla ihop ditt team, tänkt kreativt och få oss att bli oss kära i ditt projekt”, säger Tobias Grut, projektledare för profileringen av Norden.

Få ordning på din nordiska berättelse

Profileringsprojektet The Nordics vänder upp och ner på platsmarknadsföring. Istället för att visa Norden för världen visar vi Norden ute i världen. Och genom att sätta våra regionala skillnader åt sidan kan denna gemensamma vision gynna alla och effektivisera samarbetet mellan ambassader, konsulat och andra aktörer.

Den öppna ansökningsomgången är ett initiativ som ska implementera strategin för internationell profilering och positionering av Norden. En gratis digital verktygslåda på www.thenordics.com ska göra det ännu enklare att få inspiration och sprida information.

Målet är att skapa ett enhetligt varumärke för Norden, ett varumärke med relevans för resten av världen som visar hur nordiskt tänkande har inspirerat många och hur gemensamma värderingar kan överskrida gränser, kulturer och generationer.

Vi gläder oss över att kunna offentliggöra en ny ansökningsomgång för nordiska projekt.  Samla ihop ditt team, tänkt kreativt och få oss att bli oss kära i ditt projekt.

Tobias Grut, projektledare för profileringen av Norden

Två sätt att ansöka om finansiering

Stödjande samarbete: projekt som bidrar till att sätta nya standarder och profilera varumärket Norden och våra gemensamma värderingar. Högsta stödbelopp är 250 000 danska kronor. 

Kreativa talanger: projekt som förändrar synen på hur Norden ska profileras. Vi efterlyser en hög kreativ nivå med tonvikt på nya aktörer och idéer. Högsta stödbelopp är 50 000 danska kronor.

 

Obligatoriska ansökningskriterier:

  • Betoning på nordiska värderingar och strategiska fokusområden
  • En stark nordisk berättelse
  • Tvärsektoriellt samarbete/tema
  • Samfinansiering (gäller ej kreativa talanger)
  • Minst tre partner, varav minst två är från olika nordiska länder (gäller ej Kreativa talanger)
  • Dokumenterade partner (gäller ej Kreativa talanger)

Sista ansökningsdag är 4 november 2018.

För nyheter och uppdateringar, följ The Nordics på: