Nordiska rådet debatterade revidering av Nordens ”grundstadga”

23.01.23 | Nyhet
Helsingfors
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådets presidium diskuterade en eventuell uppdatering av det nordiska samarbetets "grundstadga" Helsingforsavtalet under sitt möte i Stockholm.

En revidering av Helsingforsavtalet har diskuterats på rådets möten ett flertal gånger, senast på Nordiska rådets session i Helsingfors i november i fjol då danske ledamoten Bertel Haarder lyfte frågan. Nordiska rådets presidium behandlade på sitt möte i Stockholm 24 januari ett förslag om att de nordiska regeringarna tillsammans med Nordiska rådet tillsätter en kommission för att utreda behov av att uppdatera Helsingforsavtalet och komma med förslag till eventuella uppdateringar.  Presidiet valde att arbeta vidare med frågan genom att först utreda vilka de mer konkreta målsättningarna med en uppdatering skulle vara. Nu skall en arbetsgrupp ta fram mer konkreta förslag som kan behandlas på presidiets möte senare i år.

 

Helsingforsavtalet från 1962 är grunden för det officiella nordiska parlamentariska samarbetet. Avtalet har uppdaterats åtta gånger, senast 1995. Röster har höjts för att avtalet borde förnyas för att bättre svara mot det förändrade världsläget, särskilt med tanke på miljö- och klimatpolitik och fösrvars- och säkerhetspolitik.

 

Nordiska rådets möte i Stockholm gästades bland annat av professor i Nordenstudier Johan Strang från Helsingfors universitet som höll ett anförande om just Helsingforsavtalet.

- När det officiella nordiska samarbetet inleddes gjorde stormaktspolitiken och det kalla krigets maktbalans att samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitik inte var möjligt - i dag finns inga sådana politiska hinder, säger Strang.

Heléne Björklund, svensk socialdemokratisk ledamot i Nordiska rådet säger att presidiets beslut att vänta med en rekommendation till regeringarna bottnar i att man vill vara väl förberedd. Hon tror att man behöver lite mer kött på benen innan man ger ett förslag till hur man går vidare. Det är i slutändan de nordiska regeringarna som besluter om en eventuell utvidgning av avtalet, och för att de skall visa intresse för frågan tror Björklund att det krävs mer konkreta förslag på bordet.