Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Øget fokus på bæredygtig udvikling i nyt nordisk program for Arktis

01.11.21 | Nyhet
röd båt passerar isberg i Arktis
Photographer
Nikolaj Bock/norden.org
Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2022-2024 er blevet vedtaget på Nordisk Råds session i København. Med titlen Et bæredygtigt Arktis, lægger programmet op til øget fokus på bæredygtig udvikling i regionen.

Den arktiske agenda er siden det første samarbejdsprogram blev vedtaget i 1996, udvidet til at indbefatte klimaforandringerne og deres påvirkning af regionens indbyggeres levevilkår. Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2022-2024 ønsker fortsat forbedring af disse gennem økonomisk udvikling og forbedrede erhvervsmuligheder, innovation og iværksætteri samt uddannelse og kompetenceudvikling.

Partnerskaber er et af programmets nøgleord, og ambitionen er at de skal sikre konkrete og langvarige løsninger på lokalsamfundet og miljøets udfordringer og behov i Arktis. Et andet strategisk fokuspunkt er at styrke og udvikle samarbejde på tværs af regionens mange interessenter, aktører og institutioner.

Støtter Nordisk Ministerråds vision 2030

Det arktiske program støtter Nordisk Ministerråds vision 2030 med fokus på en grønt, konkurrencedygtigt og socialt holdbart nordisk region. Som en naturlig følge af at Agenda 2030 og de 17 bæredygtighedsmål er retningsgivende for alle aktiviteter i Nordisk Ministerråd, er bæredygtighedsmålene også styrende for de indsatsområder, der præsenteres i det arktiske samarbejdsprogram 2022-2024.

Det arktiske samarbejde er en del af Nordisk Ministerråds internationale samarbejde, som er et af samarbejdsministrenes ansvarsområder. Nordisk Ministerråd er desuden observatør i Arktis Råd.