Flytta till Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige
Här hittar du information om vilka förberedelser som krävs när du ska flytta till Finland och vad du ska göra när du kommer till Finland. Vad du behöver göra beror bland annat på om du ska flytta tillfälligt eller permanent.

Om du flyttar till Finland bör du informera olika instanser om flytten. Dessutom kan flytten till Finland påverka sociala förmåner, hälso- och sjukvård samt beskattning.

Den här kom-ihåg-listan innehåller information som är bra att veta när du planerar att flytta till Finland. Sidan innehåller också information om uppehålls- och arbetstillstånd, boende, språkkurser samt införsel av flyttgods, bil och sällskapsdjur till Finland.

Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du varken uppehålls- eller arbetstillstånd i ett annat nordiskt land. För medborgare i icke-nordiska EU- och EES-länder samt övriga länder finns det dock vissa villkor. Läs mer på sidan Uppehålls- och arbetstillstånd i Finland.

Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland

Läs mer på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

Du som flyttar permanent till Finland får ett finskt personnummer när du efter flytten till Finland personligen har besökt magistraten och anmält dig till Finlands folkbokföringssystem. I vissa fall kan även de som vistas tillfälligt i Finland få en finsk personbeteckning.

Läs mer på sidan Personbeteckning i Finland.

Social trygghet och hälso- och sjukvård

Information om de finska bosättnings- och arbetsbaserade sociala trygghetsförmånerna hittar du på sidan Finska sociala förmåner. Information om hälso- och sjukvårdstjänster hittar du på sidan Rätt till vårdtjänster i Finland.

Nedan hittar du information om regler som gäller arbetstagare, studenter, utstationerade arbetstagare, folk som bor tillfälligt Finland och pensionärer.

Arbetstagare

Social trygghet

Läs mer om reglerna för arbetstagare på sidan Social trygghet när du börjar arbeta i Finland.

Arbetslöshetskassa

Observera också att som arbetstagare tillhör du alltid arbetslandets arbetslöshetskassa. Du kan alltså inte fortsätta att tillhöra a-kassan i hemlandet om du har flyttat utomlands för att arbeta.

När du flyttar, ta direkt kontakt med en a-kassa för din bransch. Mer information hittar du på sidan Fackförbund i Finland.

Studenter

Om du studerar i Finland fortsätter du att få studiestöd från ditt hemland. Information om studenters hälso- och sjukvård hittar du på sidan Om du blir sjuk under studietiden i Finland.

Om du som student arbetar vid sidan av studierna omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land du arbetar i, förutsatt att du uppfyller minimikraven för arbete i landet. Samma krav gäller för forskare och stipendiater som vid sidan av sin forskning arbetar och får lön för detta arbete.

Utstationerade arbetstagare

Utstationerade arbetstagare som skickas till Finland från ett annat nordiskt land omfattas av den sociala tryggheten i hemlandet. Du hittar mer information på EU:s sajt Your Europe och hos ditt hemlands socialförsäkringsmyndighet.

Arbetslös arbetssökande

Om du är arbetslös arbetssökande som blivit arbetslös i ett EU-/EES-land kan du komma till Finland för att söka jobb i högst tre månader med arbetslöshetsförmån från det land du kommer från. Läs mer på sidan Sök jobb i Finland.

Om du vistas tillfälligt i Finland

Om du bor tillfälligt i Finland och är arbetslös har du inte rätt till FPA:s förmåner. Men du kan få sjukvård under vistelsen i Finland.

Läs mer på sidan Rätt till vårdtjänster i Finland.

Pensionärer

Beskattning

Information om den finska beskattningen hittar du på sidan Skatt i Finland.

Kom ihåg att även anmäla din inkomst utomlands till skattemyndigheten i ditt hemland. Skattemyndigheten i ditt hemland ger vägledning i frågor som handlar om hur du ska fylla i skattedeklarationen när du har flyttat.. 

Även den nordiska skatteportalen Nordisk eTax innehåller nyttig information om beskattning i de olika nordiska länderna på alla fem länders språk. På portalen har man tagit hänsyn till olika flyttsituationer och du hittar specifik information för studerande, arbetstagare och pensionärer samt för dem som har tillgångar i ett annat nordiskt land. 

Boende

Information om olika boendeformer, bostadssökande och bostadsbidrag hittar du på sidan Boende i Finland.

Annat att tänka på

Flyttgods

Information om flyttgods hittar du på sidan Tullregler i Finland.

Bil och körkort

Information om import och registrering av bil hittar du på sidan Fordon i Finland. 

Ett körkort som utfärdats i ett annat nordiskt land gäller även i Finland. Läs mer på sidan Körkort i Finland.

Språkkurser i Finland

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska anordnas över hela landet på exempelvis arbetar- och medborgarinstituten, som finns i nästan alla kommuner i Finland. Läs mer på sidan Språkkurser i Finland.

Bankkonto och bolån

Information om att öppna bankkonto och säkerhet för bolån hittar du på sidan Bankkonto i Finland.

Köp av varor och tjänster i Finland

Information om mobiltelefon- och internetabonnemang samt elavtal hittar du på sidan Köp av varor och tjänster i Finland.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.