Fortellingene om Norden er bare et museklikk unna

19.03.18 | Nyhet
The Nordics Brand tool box
Fotograf
www.thenordics.com
Det finnes et eget nordisk perspektiv på livet, et som rekker langt ut over de nordiske landmassene. Og det finnes spor av det verden over. I stedet for å bestemme over disse sporene selv, har de nordiske landene overlatt saken til resten av verden.

“De nordiske landene deler en rekke verdier, med likeverd og åpenhet i sentrum”, sier Sveriges utenriksminister Margot Wallström, som leder Nordisk ministerråd i år.

Selv de beste historiefortellerne trenger inspirasjon. Derfor har Nordisk ministerråd utviklet en digital plattform full av historier, filmer, fakta og bilder som representerer fellesnordiske verdier i praksis. Denne verktøykassa ledsages av et gratis interaktivt redskap som gjør det mulig for alle å dele sin begeistring for nordisk tankegang og utforme eget materiale som kan fremme nordiske begivenheter over hele verden.

De nordiske landene deler en rekke verdier, med likeverd og åpenhet i sentrum

“Jeg tror på det konkrete. Dette er en veldig konkret måte å dele nordiske verdier på. Jeg vil definitivt fortelle om dette i departementet mitt”, tilføyer Wallström.

Profilering av Norden er et felles tiltak som setter alle i stand til å bidra og dessuten vise fram sitt initiativ ved å poste det på www.thenordics.com eller bruke emneknaggen #TheNordics på sosiale medier.

Merkevarebygging snudd på hodet

I løpet av de senere årene har de nordiske statsministrene lagt ned et betydelig arbeid i å øke regionens synlighet. Et av de prioriterte områdene – regional merkevarebygging – skal styrke konkurransekraften og bedre Nordens muligheter internasjonalt.

Sentralt i den nordiske merkevarebyggingen står fem felles verdier som knytter regionen sammen: tillit, åpenhet, bærekraft, innovasjon og likestilling.

“Det er fornuftig å ta utgangspunkt i de nordiske verdiene når vi arbeider for å øke verdens interesse for Norden som region. Når interessen er vekket, er det lettere å gå videre til andre områder, som handel og samarbeid”, påpeker Sigurður Ingi Jóhannsson, Islands minister for nordisk samarbeid.

Det nordiske merkevareprosjektet endrer spillereglene ved å snu stedsmerkevarebyggingen på hodet. Og når man legger regionale forskjeller og stolthet til side, kan denne kollektive visjonen komme alle til gode og gjøre samarbeid mellom ambassader og andre interessenter lettere.

Det er din tur

På den nylanserte plattformen er det allerede mer enn 40 nordiske historier – eller Traces of North – fra alle verdenshjørner. Disse ulike fortellingene viser hvordan nordiske verdier får konkret uttrykk rundt omkring i verden, og hvordan de kan brukes til å inspirere og starte nye samtaler.

Jeg tror det er denne konkrete, organiske tilnærmingen som gjør det nordiske merkevareprosjektet så unikt.

“Vi viser både åpenhet og tillit til hvordan den nordiske merkevaren blir fortolket på den andre siden av jorda. Jeg tror det er denne åpne, organiske tilnærmingen som gjør det nordiske merkevareprosjektet så unikt”, sier Tobias Grut, prosjektleder for Branding the Nordic Region.

Det finnes langt flere #TracesofNorth utenfor det lille geografiske området som er kjent som Norden.

Ved å starte samtaler viser ikke Nordisk ministerråd fram Norden for verden, men snarere Norden i verden.

Noen ganger må vi få ting på avstand for å se dem klart og tydelig.

 

The Nordics, digital verktøykasse