Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Kreative elever og klimasmarte familier

22.01.20 | Nyhet
Nordic CRAFT
Fotograf
Norden.org
Intelligent hjemme-elektronik, app’s mod madspil og kommunikerende køleskabe. Det er nogle af de digitale og klimasmarte løsninger, som nordiske skoleklasser har udviklet igennem uddannelsesprojektet Nordic CRAFT støttet af Nordisk Ministerråd. Løsninger, som i dag blev præsenteret for virksomheder, elever, lærere og ledere fra 146 lande på den digitale bett konference i London.

Nordic CRAFT er en forkortelse for Creating Really Advanced Future Thinkers. Og sådan nogle er David og Stig fra 8. klasse på  Niels Steensens Gymnasium i Danmark. De er på den digitale uddannelseskonference bett i London for at fortælle om deres klasses deltagelse i Nordic CRAFT. Sammen med de to danske drenge har elever fra Grønland, Færøerne, Sverige, Finland, Norge, Island og Åland igennem i flere måneder arbejdet med digitale løsninger til at blive en klimasmart familie. Kulminationen på dette samarbejde er præsentationen af løsningerne på bett konferencen, hvor fagfolk fra 146 lande befinder sig. Stig fra Niels Stensens Gymnasium fortalte om deres klasses projekt - en strømregulator, der skal reducere energien i hjemmet. En vigtig pointe i den sammenhæng er samarbejdet med andre nordiske klasser supplerer klassekammerat David:  

- Den feedback, vi fik fra vores samarbejdsklasse i Island, forbedrede virkelig vores proces og produkt, fortalte David.

Den feedback, vi fik fra vores samarbejdsklasse i Island, forbedrede virkelig vores proces og produkt

David, Niels Steensens Gymnasium

Kompetencer der er vigtige for fremtiden

- Nordic CRAFT har givet elever og lærere muligheden for at samarbejde på tværs af Norden om at udvikle digitale og bæredygtige løsninger på udfordringer fra den virkelige verden. Det betyder, at eleverne har styrket vigtige kompetencer som samarbejde, problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation og dermed bliver bedre rustet til fremtidens samfund, siger Pernille Dalgaard-Duus, seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd fra Bett konferencen.

- Nordic CRAFT har givet elever og lærere muligheden for at samarbejde på tværs af Norden om at udvikle digitale og bæredygtige løsninger på udfordringer fra den virkelige verden

 

 Pernille Dalgaard-Duus, seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd

Et konkurrencedygtigt og grønt Norden

Børn og unge, uddannelse og digitalisering er prioriterede indsatsområder i Nordisk Ministerråd. Den hastige udvikling kalder på, at børn, unge og voksne opnår de nødvendige kompetencer og færdigheder til at begå sig i en mere digitaliseret og omskiftelig verden. Her spiller Nordic CRAFT en vigtig rolle, som platform for nordisk samarbejde mellem elever og lærere med det formål at dygtiggøre sig inden for det digitale og bæredygtige område. Kompetencer som for eleverne er vigtige for at kunne konkurrere om fremtidens job. Og som bidrager til Vision 2030 – et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.  

De unge er nøglespillere

De helt afgørende spillere i Nordic CRAFT er eleverne selv, som sammen med lærere har været drivkraften i de kreative løsninger. Og det er deres stemmer, der i dag har lydt fra scenekanten, gennem film og på sociale medier. Det er ikke nogen tilfældighed. Det giver ganske enkelt god mening at involvere de unge, og så er det en vigtig del af Nordisk Ministerråds fokus på børn og unges rettigheder i forhold til Børnekonventionen og Verdensmålene.