Nordisk arbetsgrupp för klimat och luft (NKL)

Det övergripande målet för den nordiska arbetsgruppen för klimat och luft är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Synergier mellan åtgärder på klimat- och luftområdet ska säkerställas.

Information

Postadress

Anna Maria Gran
Miljøministeriet
Slotsholmsgade 12
DK-1612 København K

Contact
Telefon
+45 91 32 95 68
E-post
Kontakt

Content