Nordiska rådets priser

Nordiska rådets priser

Full size version (11.68 MB) Hala niður
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Image Keywords
Barn- och ungdomslitteraturpriset
Filmpriset
Musikpriset
Nordiska rådets priser
Nordiska rådets prisutdelning
Litteraturpriset
Miljöpriset
License

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).